”Mycket information missas vid telefonrådgivning”

Kontakt per telefon kan vara tillräckligt för att få information om ett hälsotillstånd. Men mycket missas när sjuksköterska och patient inte träffas.

Det anser sjuksköterskan Anna-Karin Nordström som har gjort en studie på den icke-verbala kommunikationen vid sjuksköterskans telefonrådgivning på vårdcentral.

Anna-Karin Nordström observerade en erfaren och kunnig sjuksköterskas telefonrådgivning under en dag och märkte att hon lyssnade till mer än vad patienten sa med ord. Sjuksköterskan hörde oro i rösten, ansträngdhet, nervositet och annat som inte sades ut. På det sättet kunde hon även ta in en del av den icke-verbala kommunikationen.

? En sjuksköterska som är mer hänvisad till att följa det datoriserade beslutssystemet riskerar att gå miste om den icke-verbala kommunikationen, säger Anna-Karin Nordström.

Det mesta är icke-verbalt

Mycket missas när man inte möter patienten öga mot öga. Andra studier har visat att den tysta kommunikationen utgör mer än 90 procent och att endast 7 procent av all kommunikation är verbal. Det mesta tar vi in genom att se och bedöma en annan människas kroppsspråk, utseende och uttryck.

Kan det då inte vara en fördel att slippa de fördomar en snabb betraktelse av en annan människa kan leda till?

Anna-Karin Nordström svarar att sjuksköterskan som bara hör patienten går miste om för mycket.

? Telefonrådgivning kan nog fungera bra i många fall, men det krävs att både sjuksköterska och patient kan tolka det icke-verbala. För att klara det som sjuksköterska krävs både livserfarenhet och ett stort intresse för människor, säger hon.

Ett kvalificerat arbete

Det gäller att inte bara lyssna till vad patienten säger utan också till hur det sägs. Vilket är ännu svårare när informationen som ges är andra hands information, från föräldern till ett sjukt barn eller från dottern till en sjuk mamma till exempel.

Anna-Karin Nordström har sin tjänst på vårdcentralen i Hentorp utanför Skövde. Dit kommer varje dag ungefär 150 samtal där sjuksköterskor ska bedöma hälsotillstånd. Hon anser inte att det uppmärksammas tillräckligt vilket kvalificerat arbete det är.

? Jag vill inte döma ut telefonrådgivningen, men den kräver mycket och man missar mycket. Därför tycker jag att den borde diskuteras mer, säger Anna-Karin Nordström.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida