ICN-kongress 2017

Kennedy blir sjuksköterskornas president

Kennedy blir sjuksköterskornas president
Igår valdes Anette Kennedy till ordförande för internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, på kongressen i Barcelona. Bild: Leni Weilenmann

Hon vill se sjuksköterskor vid alla bord där beslut fattas. "Vi ska sitta på stolarna, inte vara på menyn och bli uppätna som nu", säger irländska Anette Kennedy, som i går valdes till sjuksköterskornas internationella ledare.

Anette Kennedy ska blir rösten för världens 16 miljoner sjuksköterskor i maktens rum. Hon är ny ordförande för internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, eller president som det heter på engelska.

Hennes dröm är att sjuksköterskor ska vara med bland alla beslutsfattare. Från ledningsgruppen på det lokala sjukhuset, till politiker och rådgivare i ländernas regeringar och de stora globala organisationerna, som FN.

– Så ser det inte ut i dag. Sjuksköterskans stol står oftast tom. Trots att sjuksköterskorna är de som har kunskapen. Vi vet allt om patienterna, familjerna, det sociala livet och sjukdomarna. Vi vet vad som behövs, så varför låter vi då andra ta besluten? Vi ska sluta ge bort makten, säger hon.

Tät kontakt med WHO

Världshälsoorganisationen, WHO, är ett sådant exempel, där det vimlar av läkare, men endast ett fåtal sjuksköterskor har högt uppsatta positioner. Däremot har ICN som organisation byggt upp en tät kontakt med WHO.

Anette Kennedy fortsätter den förra ordföranden Judith Shamians arbete med att föra fram sjuksköterskornas åsikter internationellt, till världens politiker, i FN, OECD och Världsbanken.

Den sistnämnda gav henne en viktig erfarenhet under hemlandet Irlands ekonomiska kris.

– Lånen från banken till länder i nöd kommer med villkor. Plötsligt är det banken som bestämmer hur många sjuksköterskor som behövs och vad de ska ha i lön. Vi måste få dem att förstå att sjuksköterskors arbete är en investering, inte en kostnad. Health is wealth, säger hon.

Påverka politiker

Anette Kennedys ögon för påverkan och makt öppnades när hon skrev sin masteruppsats inom analys av offentlig sektor. Studenter med en annan yrkesbakgrund än hon själv analyserade hela tiden vilka partier, politiker och organisationer som de skulle vända sig till för att få igenom olika förslag.

– Så diskuterar inte sjuksköterskor som yrkeskår. Men det ska vi göra, vi kan inte bara jobba på utan måste berätta om vårt viktiga arbete och delta i samhällets utveckling.

Hon uppmuntrar ledarna för de närvarande sjuksköterskeorganisationerna i ICN:s 130 medlemsländer att pressa på sina regeringar i viktiga frågor.

Flyktingvård prioriterad

För ICN:s del kommer frågan om flyktingar och migranter och deras hälsa att fortsätta vara viktig, liksom den varit i diskussionerna under de tre dagar när organisationens ”riksdag” nu träffas i Barcelona.

– Vi sjuksköterskor har ett stort ansvar för att hjälpa flyktingar och migranter, de har ofta trauman bakom sig, som våldtäkt eller förlust av hem och anhöriga. Det finns mycket psykisk ohälsa

Anette Kennedy ska också leda arbetet när ICN:s medlemsländer ska bli mer aktiva i sina regioner, vilket i detta fall motsvaras av världsdelar. Den sortens samarbete har hon mycket erfarenhet av som tidigare ordförande för den europeiska sjuksköterskeorganisationen och som ICN:s tidigare vice ordförande.

– Jag är bra på att få folk med mig. Man kan inte göra allt själv, men jag har visioner och kan se den större bilden. Jag vill driva de frågor som sjuksköterskor över världen värnar om.

Innan det internationella arbetet tog över har hennes driv haft stor betydelse för sjuksköterskornas roll i Irland. Hon har vänt upp och ner på gränserna för yrket genom att tillsammans med andra ledande sjuksköterskor få med sig regeringen på att ge sjuksköterskorna förskrivningsrätt.

Överraskade läkarna

Läkarna följde inte arbetet med lagstiftningen och blev förvånade när sjuksköterskorna började skriva ut läkemedel som insulin, antibiotika och blodtrycksmediciner. Forskning visar att sjuksköterskornas förskrivning är patientsäker, att de utvärderar och följer upp insatta läkemedel.

Anette Kennedy var också med i spelet när Irland fick ”nurse practitioners”, en nivå av omvårdnad och medicinsk kompetens som är snäppet mer avancerad än specialistsjuksköterskans.

Samma dag som hon blev vald till ordförande lade de svenska delegaterna Sineva Ribeiro från Vårdförbundet och Ami Hommel från Svensk sjuksköterskeförening en motion med förslaget att ICN ska betala sin ordförandes lön.

– Då blir det mer demokratiska val. Som det är nu betalas ordförandens lön av det egna hemlandets sjuksköterskeorganisation. Vissa länders organisationer har inte råd med det och då kan personer därifrån inte väljas om de inte har privata pengar, säger Sineva Ribeiro.

Det här är ICN

  • Internationella sjuksköterskeorganisationen, International council of nurses, ICN, har kongress varannat år.
  • Den inleddes den 25 maj i Barcelona med att representanter för de cirka 130 medlemsländerna träffades.
  • Den stora forskningskonferensen där i år 8 000 sjuksköterskor från hela världen träffas och utbyter kunskap pågår till den 31 maj.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida