Vägledande dokument

Ny kompetensbeskrivning för grundutbildade sjuksköterskor

Ny kompetensbeskrivning för grundutbildade sjuksköterskor
Enligt Ing-Marie Moegelin på Svensk sjuksköterskeförening finns det ett stort behov av en kompetensbeskrivning för grundutbildade sjuksköterskor. Foto: Jon Landquist

Socialstyrelsens nationella kompetensbeskrivning är borttagen.  Men Svensk sjuksköterskeförening har startat ett projekt för att ta fram en ny version under nästa år.

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska togs fram 2005 och har varit flitigt använd sedan dess. Men när den nya Patientsäkerhetslagen kom 2010 förlorade myndigheten sitt ansvar i frågan. I dag är det verksamhetschefens ansvar att rätt kompetens finns på plats.

– Vi såg allvarligt på att den togs bort. Vi påtalade för myndigheten att det behövs en nationell kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Vi vet att lärosätena använder den i sina utbildningar, sjuksköterskor använder den när de söker arbete och för verksamheterna är det en viktig vägledning, säger Ing-Marie Moegelin, sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor hos Svensk sjuksköterskeförening.

Projekt under 2016

Föreningen lyckades förhala så att dokumentet fanns kvar hos Socialstyrelsen under ytterligare några år, men under våren 2015 togs den bort för gott.

– Då insåg vi att det är dags att kliva in och ta ansvar. Vi har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram en ny kompetensbeskrivning, säger Ing-Marie Moegelin.

Projektet, som startar under våren 2016 och beräknas pågå hela året, leds av Elisabeth Carlson som är docent i vårdvetenskap vid Malmö högskola.

Svensk sjuksköterskeförening har sedan tidigare tagit fram 26 kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor med specialisering i olika områden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida