World Aids Day

”En del är helt ensamma med sin hiv”

”En del är helt ensamma med sin hiv”
Sjuksköterskorna Kristina Arrnäs och Lissie Johansson arbetar på infektionsmottagningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Här går drygt 600 patienter med hiv-infektion.

I morgon uppmärksammas World Aids Day över hela världen för 30:e året i rad. Behandlingen har gjort stora framsteg. Men fördomar finns kvar. - Många av patienterna möts fortfarande av rädsla att de ska smitta andra, säger sjuksköterskan Lissie Johansson på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

30 november 2018

I dag lever drygt 37 miljoner människor med hiv-infektion i världen, varav 7 000 av dem i Sverige. Här har de allra flesta, 95 procent, en välfungerade behandling, vilket innebär att virusnivåerna är så låga att de inte går att mäta i blodet.

Samtidigt som hiv-behandlingen gjort stora framsteg har inte allmänhetens kunskaper om infektionen ökat lika snabbt.

Låg smittsamhet

För patienter som har en välfungerande behandling är risken att smitta någon vid sexuell kontakt så gott som obefintlig. Trots detta tror en majoritet, 60 procent av svenskarna, inte att det finns smittfri hiv. Drygt 70 procent skulle inte heller våga tungkyssa någon med hiv. Det visar en SIFO-undersökning om svenskars attityder till hiv.

Att det fortfarande finns fördomar kring hiv bekräftar sjuksköterskan Lissie Johansson på infektionsmottagningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon har arbetat med hiv och aids sedan de första fallen i Sverige i mitten av 1980-talet. Hennes arbete har gått från att vårda svårt sjuka, döende patienter med aids till att ta emot till patienter med välbehandlade hiv-infektioner på mottagningen.

– I dag är fördomarna den största utmaningen för våra patienter. Många är rädda för att berätta om sin sjukdom när de hör vilka fördomar som finns i samhället, säger Lissie Johansson.

Hon vill gärna uppmuntra sina patienter att vara öppna med sin diagnos, även om det kan vara svårt.

– Det är bra om i alla fall en person i deras närmaste omgivning känner till det. Fortfarande lever en del av mina patienter helt isolerade när det gäller det och vågar inte berätta för en enda person utanför vården, säger hon.

Testning viktigt

Lissie Johansson skulle önska att alla kände till att behandlingen i dag skyddar mot smitta och att de som lever med hiv i dag nästan alltid är välbehandlade.

– Störst risk är det att bli smittad av någon som inte känner till sin infektion, säger Lissie Johansson

Sverige är ett föregångsland vad det gäller att behandla känd hiv, men är däremot ett av de sämsta länderna i Europa på att hitta personer med hiv i ett tidigt skede, rapporterade hiv-organisationen Noaks Ark nyligen.

En ny utmaning för hiv-vården är den åldrande patientgruppen. I dag är 40 procent av personer som lever med hiv 50 år eller äldre. I takt med högre ålder följer också risken för följdsjukdomar. År 2030 kommer 84 procent av de som lever med hiv ha minst en åldersrelaterad följdsjukdom.

World Aids day uppmärksammas runt om i landet. Redan i kväll anordnas en minnesstund och konsert i Maria Magdalena kyrka i Stockholm och och imorgon sker en ljusmässa i Mariakyrkan i Göteborg.

Hiv i Sverige och världen

  • Hivviruset angriper kroppens T-celler som är viktiga för immunförsvaret.
  • Aids är ett sjukdomstillstånd som orsakas av hiv.
  • Drygt 36,7 miljoner levde med hiv 2015.
  • 1,8 miljoner av dem var barn.
  • I Sverige upptäcks drygt 450-500 nya fall per år

Sverige var första land att nå FN organets UNAIDS 90-90-90-mål, vilket innebär att fram till år 2020 ska:

  • 90 procent av alla som lever med hiv vara diagnostiserade
  • 90 procent av dessa behandlas med hivläkemedel
  • 90 procent av dessa ha så låg virusnivå att den inte är mätbar (i Sverige innebär detta under 20 viruskopior/ mL blod, i andra länder, enligt UNAIDS, innebär detta 50 viruskopior/mL blod).

Internationella aidsdagen ägde rum för första gången den 1 december 1988. Det är en internationell dag som initierades av FN för att uppmärksamma den globala hivepidemin och dess offer.

Fakta: Hiv-Sverige och UNAIDS

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida