Uppsägningarna i Kristianstad

Nytt förslag till iva-sjuksköterskorna

Nytt förslag till iva-sjuksköterskorna
Mer än hälften av iva-sjuksköterskorna i Kristianstad har sagt upp sig på grund av missnöje med arbetstiderna och bristen på återhämtning. Arkivbild: Mostphotos

Efter att Vårdförbundet i förra veckan sagt nej till Region Skånes förslag om en ny arbetstidsmodell vill arbetsgivarna återigen träffa sjuksköterskorna i Kristianstad för att presentera en ny lokal lösning. 

– Om vi får det avtal vi begärt är vi beredda att ta tillbaka våra uppsägningar. Men ju längre tid som går desto fler är det som känner att de måste tacka ja till jobb som de blivit erbjudna. Av de tre som går nu på fredag vet jag säkert att två av dem erbjudits andra anställningar i regionen.

Det säger Mona Emgård som är en av de 24 intensivvårdssjuksköterskor i Kristianstad som har sagt upp sig eftersom de inte anser sig få tillräckligt med återhämtning.

Vill ner under 32 timmar

Sjuksköterskorna har lämnat ett par förslag som skulle ge dem som har blandad dag- nattjänstgöring en veckoarbetstid strax under 32 timmar. De modeller som arbetsgivaren hittills presenterat har de dock sagt nej till.

Regionens företrädare kallade i förra veckan Vårdförbundet i Skåne till en förhandling. Redan dagen efter stod det klart att de inte kunde komma överens, varför förhandlingen avslutades. Bland annat anses Vårdförbundets krav om att 10 timmar på natten ska räknas som 14 arbetade timmar vara för dyrt att genomföra.

Nytt möte

I stället kommer arbetsgivaren att presentera ytterligare ett nytt förslag för iva-sjuksköterskorna som sagt upp sig. Mona Emgård och hennes kolleger vet ännu inte när, men enligt Bruno Malmlind som är HR-chef i den förvaltning som iva i Kristianstad hör till (Kryh) kommer det troligen att ske i morgon.

Han vill inte berätta vad det nya förslaget innebär förrän han har presenterat det för personalen, annat än att det ska förbättra möjligheterna till återhämtning för dem som arbetar blandat dag och natt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida