Kristianstad

Iva-sjuksköterskorna avvisar gemensam arbetstidsmodell

Iva-sjuksköterskorna avvisar gemensam arbetstidsmodell
De 24 sjuksköterskor som sagt upp sig på intensiven i Kristianstad håller än så länge fast vid att de lämnar kliniken om de inte får scheman som ger dem tid för återhämtning. Arkivbild: Istockphoto

I eftermiddag träffas Vårdförbundet och Region Skåne för att diskutera en arbetstidsmodell som tagits fram för att blidka sjuksköterskorna på intensiven i Kristianstad. Vårdförbundet förstår inte vitsen med mötet och sjuksköterskorna kräver en annan arbetstidsmodell.

Som Vårdfokus tidigare berättat har drygt 60 procent av intensivvårdssjuksköterskorna vid anestesi- och intensivvårdskliniken på Centralsjukhuset i Kristianstad sagt upp sig, totalt 24 stycken. Huvudorsaken är att de inte anser sig få tillräckligt med tid för återhämtning.

De har blandad dag-nattjänstgöring som innebär att de har en veckoarbetstid på drygt 36 timmar. Sjuksköterskorna har själva presenterat ett förslag som skulle innebära att deras veckoarbetstid hamnar strax under 32 timmar, vilket arbetsgivaren hittills inte gått med på.

Vill förhandla

I förra veckan bjöd dock regionens förhandlare in Vårdförbundet för att diskutera en ny lokal arbetstidsmodell. Men den är inte tänkt att gälla enbart för iva utan även för post-op samt för intensivvårssjuksköterskorna på Ystad lasarett.

Men på iva i Kristianstad är man inte intresserad av en sådan gemensam arbetstidsmodell. Eftersom de har mest personal anser de att det blir skevt när kvoteringen ska delas lika på alla. Enligt de beräkningar som iva-sjuksköterskorna i Kristianstad gjort blir deras medelarbetstid cirka 34 timmar, medan den enligt arbetsgivaren blir 29 timmar utslaget på hela gruppen. Det innebär att de andra enheterna får betydligt kortare medelarbetstider.

– Det här har vi försökt påtala för arbetsgivaren i tre år. Men det var först efter att de i morse informerade oss om sitt förslag som de verkade förstå oss. Nu har de fått ett nytt förslag med sig från oss som de kan ta med sig till förhandlingarna, säger Christel Lorenz som är en av de iva-sjuksköterskor i Kristianstad som har sagt upp sig.

Hon påpekar att det brinner i knutarna. De sade upp sig i slutet av mars och redan den 29 april lämnar några av dem med kortast uppsägningstid enheten.

Vårdförbundet frågande

På Vårdförbundet ställer man sig lite frågande till vad det är för förhandling som de har kallats till.

– Vi förhandlar utifrån Vårdförbundets politik och kan inte acceptera sämre avtal än de som vi lagt fram i våra nationella yrkanden till Sveriges kommuner och landsting, SKL. När vi i höstas diskuterade dessa krav med Region Skåne valde de att hoppa av förhandlingarna. Men självklart kommer vi att lyssna på dem, säger Vårdförbundets ordförande i Skåne, Mats Runsten.

Vårdförbundets yrkande centralt är att nattkvoten ska vara 1,4, det vill säga att tio timmar räknas som 14 timmar. Dessutom ska alla arbetspass som har minst tre timmar förlagda mellan 22 och 06 räknas som rena nattarbetspass.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida