informationssatsning

Nytt kunskapsstöd om adhd

Varför ökar adhd och hur ställs diagnos? Vilken behandling och vilka mediciner är lämpliga? Nu finns ett samlat kunskapsstöd för dig som arbetar i vården.

25 november 2015

Det är flera myndigheter som har samordnat sina kunskapsmaterial om adhd för personal inom vård, elevhälsa och socialtjänst. Materialet finns på webbplatsen Kunskapsguidens adhd-sida.

Det handlar om symtom och hur diagnos ställs, om vilka behandlingar som finns och hur olika läkemedel fungerar, men också om det stöd som finns att få i skolan och vikten av pedagogiska insatser.

Informationssatsningen på samordnat kunskapsmaterial är en del av regeringsuppdraget ”Samordnad kunskapsstyrning inom psykisk ohälsa” som Socialstyrelsen genomför tillsammans med Läkemedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida