Äldrevård

Nytt snabbspår tar äldre förbi akuten i Uppsala

Nytt snabbspår tar äldre förbi akuten i Uppsala
Nya arbetssätt. När Akademiska sjukhuset i Uppsala nu startar ett snabbspår för äldre multisjuka patienter införs samtidigt personcentrerad vård inom geriatriken. Bild:Mostphotos

Nu inför även Akademiska sjukhuset ett snabbspår för äldre multisjuka patienter och möjliggör direktinläggning på geriatrisk vårdavdelning.

11 december 2015

Som Vårdfokus tidigare skrivit om är äldre patienter en sårbar grupp på akuten. De hamnar ofta en bit ner på prioriteringslistan och riskerar långa väntetider. Flera akutmottagningar arbetar nu aktivt för att förbättra vårdkedjan för denna grupp.

Den 28 december startar Akademiska sjukhuset i Uppsala ett snabbspår för äldre multisjuka patienter. Geriatriken viker 13 platser för direktinläggningar främst via ambulans och den mobila äldreakuten. Syftet är att låta patienterna få rätt specialistvård snabbare samtidigt som det kan minska trycket på akutmottagningen. Förhoppningsvis kan snabbspåret också korta vårdtiderna och minska risken för återinläggning.

Ökad tillgänglighet

– Tidigare har fokus varit att behandla det akuta tillståndet, till exempel en infektion. Därefter har patienten skickats hem och inte sällan kommit tillbaka inom några veckor. Nu tar vi ett helhetsgrepp om äldre multisjuka som ofta får vänta på akuten där trycket är högt och tillståndet inte anses urakut. Syftet med det akutgeriatriska snabbspåret är att vården ska bli mer tillgänglig, men också att undvika återinläggning, säger avdelningschef Ulrica Varg Etemadi i ett pressmeddelande.

Personer över 65 år med akuta tillstånd som exempelvis infektioner, försämrad KOL eller hjärtsvikt kommer från den 28 december att bedömas av ett särskilt vårdteam bestående av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter med geriatrisk kompetens.

I dag är ungefär en femtedel av cirka 53 000 personer som årligen söker akut på Akademiska över 80 år.

Mobil äldreakut i Uppsala

  • Ett mobilt hembesöksteam som drivs i samarbete mellan kommun och landsting.
  • Teamet består av läkare och sjuksköterska som ger råd och stöd till kommunens sjuksköterskor
  • Kan göra akuta hembesök till äldre på dagtid
  • Målet är att minska behovet av inläggning på sjukhus

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida