Forskning

Nytt svenskt test av prostatacancer

Nytt svenskt test av prostatacancer
Professor Henrik Grönberg visar upp de två chip som analyserar de proteinmarkörer och genetiska markörer som ingår i STHLM3-testet. Foto: Stefan Zimmerman

Blodprovet är mer precist än PSA och kan skilja på farlig och ofarlig cancer. Öppnar för framtida screening av prostatacancer. 

10 november 2015

I dag publicerar den välrenommerade medicinska tidskriften Lancet Oncology resultat från den svenska studien STHLM3, en av världens största studier om prostatacancer. Syftet med studien är att hitta en säkrare och mer effektiv metod att ställa diagnosen prostatacancer, för att sedan kunna använda den till allmän screening av sjukdomen.

Resultatet visar att det nya testet minskade antalet biopsier med 30 procent jämfört med PSA. Testet hittade även farlig cancer hos män med låga PSA, som idag inte upptäcks.

PSA missar farlig cancer

– PSA kan inte skilja mellan farlig och ofarlig cancer. Det leder till att män som inte har cancer, eller som har en cancerform som inte behöver behandlas får onödig, plågsam och i vissa fall farlig vård. Dessutom missar PSA många farliga cancrar. Därför är det viktigt att utveckla ett mer träffsäkert test som kan ersätta PSA, säger Henrik Grönberg, överläkare och professor i cancerepidemiologi som lett den akutella studien från Karolinska institutet.

PSA i blodet utan cancer

Det vanliga prostatacancertestet, som mäter proteinet PSA i blodbanan, rekommenderas inte för screening – av någon myndighet i världen – då provet inte är tillräckligt exakt. Proteinet PSA kan finnas i blodet av andra anledningar än prostatacancer, som till exempel vid inflammationer i prostata.

Det leder till att män utreds i onödan och att vissa, som egentligen har en ofarlig tumör får diagnosen prostatacancer, så kallad överdiagnostik. Det kan också gälla män i hög ålder, vars sjukdom inte skulle leda till besvär under deras livstid.

– Med vårt test kan vi spara en tredjedel av de utredningar som görs idag, eftersom det är mycket mer precist än PSA. Trots det kan vi hitta lika mycket sjukdom som kräver behandling och minska de onödiga diagnoserna, säger Tobias Nordström, forskare i projektet.

Nytt genetiskt score

Forskargruppen har dammsugit världens forskning efter proteiner och genetiska markörer som visat något samband med ökad risk för prostatacancer. Det blev fyra proteinsläktingar till PSA, två nya proteiner och 232 genetiska markörer, ihopslagna till ett genetiskt score. De lades ihop i ett och samma blodprov, som tillsammans med information om mannens ålder och ärftlighet är grunden till det nya testet.

Drygt 58 000 män i åldern 50-69 år har deltagit i studien under åren 2012-2014. De har följts upp och när provet visat ökad risk har de genomgått vävnadsprov. De som hade behandlingskrävande prostatacancer har opererats eller strålats.

– Vi har funnit ett bättre prov, som både minskar onödiga vävnadsprover och överdiagnostik, vilket är ett centrala problem och orsaker till att allmän screening inte införts.

Hoppas på diskussion

Möjligheten finns redan för män att efter ett informationssamtal med läkare, om fördelar och nackdelar med PSA låta testa sig. Men någon allmän, strukturerad screening finns inte, som exempelvis mammografin.

– Det är alldeles för tidigt att säga om STHLM3-testet kommer att leda till allmän screening. Men vi hoppas att den kommer att innebära ett förändrat sätt att diagnostisera prostatacancer. Socialstyrelsen beslutar om screening. Men vi hoppas att diskussionen tas upp, säger Tobias Nordström.

Klart att användas 2016

  • Det nya testet kallas STHMLM3 och forskarna räknar med att det finns tillgängligt i mars 2016 på Karolinska universitetssjukhuset.
  • Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancer. Varje år drabbas nästan 10 000 män och 2 500 dör. Idag andvänds PSA-provet för att ställa diagnosen, men det har länge varit omdebatterat.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida