Kompetens

Operationssjuksköterskor ersatta med undersköterskor

Operationssjuksköterskor ersatta med undersköterskor
På sjukhuset i Lidköping opereras numera karpatunnelsyndrom på ortopedmottagningen i stället för på en operationssalen. Undersköterskor har tagit över operationssjuksköterskornas roll. Arkivbild: Getty Images

Bristen på operationssjuksköterskor har lett till att man på vissa sjukhus låter undersköterskor överta deras roll vid operationsbordet. Åtminstone vid enklare kirurgiska ingrepp.

Sedan slutet av april i år har flera ortopediska ingrepp som tidigare utförts på Skarborgssjukhusets operationsavdelning i Lidköping flyttats över till ortopedmottagningen. 

Undersköterskor som fått tre dagars bredvidgång förväntas utföra det som det tidigare krävts en operationssjuksköterska för. Nu i början finns dock en operationssjuksköterska med som stöd till undersköterskorna.

De ingrepp det handlar om är operationer av triggerfinger, karpaltunnelsyndrom och godartade små hudförändringar. Men också så kallad nålfasciotomi där man vid Dupuytrens kontraktur delar de fibrösa strängarna i fingret med en kanyl samtidigt som fingret rätas ut.

Samtliga ingrepp görs med lokalbedövning.

Vänt sig till Ivo

Nyordningen har två gånger förhandlats med Vårdförbundet som vid båda tillfällena varit oeniga med arbetsgivaren. Förbundet anser att patientsäkerheten äventyras och har därför anmält förändringen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Något svar har ännu inte kommit.

– De här ingreppen har gjorts på operation tidigare. Det är inte för att förbättra för patienterna som man gör det här utan för att kunna lyfta in andra operationer på operation. Man plockar bort kompetensen för de här patienterna där normalt en operationssjuksköterska finns med, säger Fredrik Sörman, förtroendevald och huvudskyddsombud på Skaraborgs sjukhus.

Fredrik Sörman är förtroendevald för Vårdförbundet.

”Prioriterar produktion”

Han anser att arbetsgivaren prioriterar produktionen framför en god och säker vård. Han gör en jämförelse med industriell produktion där en viss andel i produktionskedjan alltid förutsätts kasseras.

– Du kan slänga ett metallstycke som blev dåligt. Det är inte lika enkelt i vården, där en infektion efter den här typen av ingrepp faktiskt kan leda till att du mister handen.

Men om man inte får tag på operationssjuksköterskor, är det då inte rimligt att man försöker göra det bästa möjliga av situationen?

– Det är snarare ytterligare ett tecken på att man väljer att inte anställa den personal som man egentligen anser sig behöva. Vi har haft operations- och anestesisjuksköterskor här som har valt att lämna sjukhuset för att de inte fått igenom löneökningar på ett par hundralappar, säger Fredrik Sörman.

Görs på flera sjukhus

Enligt ortopedens verksamhetschef, Henrik Hjulström, arbetar flera ortopediska verksamheter såväl regionalt som nationellt på detta sätt. I det tjänsteutlåtande som han tog fram inför omorganisationen förklarar han att man inom NU-sjukvården har 16 års erfarenhet och att det har fallit väl ut ur ett patientsäkerhets-, arbetsmiljö- och ekonomiperspektiv.

Ett exempel är ortopedmottagningen i Uddevalla, där en sjuksköterska och en undersköterska är med vid flertalet operationer. Inför uppstarten i Lidköping gjordes studiebesök på Uddevallamottagningen.

Henrik Hjulström tycker att debatten har snedvridits.

– Om vi hade tyckt att vården blev sämre och mindre säker på mottagningen jämfört med på operationsavdelningen så hade vi aldrig genomfört omflyttningen. Ja, vi vinner något i produktionen avseende hur många operationer vi gör men framför allt vinner patienterna på det genom att väntetiderna till operation blir kortare, säger han.

Operationerna på mottagningen i Lidköping görs en gång i veckan. Vid varje operation finns två undersköterskor med, en som är sterilklädd och bistår operatören och en som assisterar med övrigt och också kan vara ett stöd för patienten.

”Behövs för avancerade operationer”

– Vår bedömning är att en undersköterska mycket väl kan klara att göra operationssjuksköterskans arbete vid dessa små ingrepp och att de specialistutbildade sjuksköterskornas kompetens kommer till mycket bättre nytta vid de mer avancerade operationer som kräver en operationsavdelnings alla resurser, säger Håkan Hjulström.

Fredrik Sörman håller inte med.

– Du kan lära en snickare att byta en höft. Men om någonting sker utöver det vanliga behöver du ha en annan kunskap och förståelse för vad som kan hända under en operation än vad den har som bara fått lära sig att hantera ett visst moment, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida