Patienter har farit illa av att läsa sina journaler på internet

Patienter har farit illa av att läsa sina journaler på internet
En handfull patienter har farit riktigt illa av all läsa sin journal på nätet, enligt Gustav Ullenhag, verksamhetschef på onkologkliniken vid Akademiska sjukhuset. Obs genrebild. Arkivbild: Mostphotos

Sättet att skriva i journalerna behöver förändras när patienten kan läsa om sig själv på nätet.

Det har gått ett halvår sedan landstinget i Uppsala gjorde det möjligt för patienterna att kunna läsa sina journaler direkt på nätet. Nu kommer uppgifter från läkarhåll om att cancerpatienter mått dåligt av att läsa om sin sjukdom.

– Det rör sig om en handfull patienter som farit riktigt illa, säger Gustav Ullenhag, verksamhetschef på onkologkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, till Läkartidningen.

Men Birgitta Johansson, sjuksköterska och lektor på enheten för onkologi vid Uppsala universitet, ser journal på nätet som ett viktigt steg i arbetet med att göra vården mer patientcentrerad.

– Traditionellt har vården varit väldigt läkarstyrd och man har inte sett journalen som patientens utan som ett redskap för läkare och annan vårdpersonal. Men nu måste vi börja använda journalen som ett gemensamt dokument för patienten och dem som arbetar i vården.

Skriver på nytt sätt i journalen

Läkarföreningen i Uppsala har redan tidigare pekat på risken för att patienter skulle kunna fara illa av att läsa om sin sjukdom och få svåra besked via sin journal på nätet.

– Ibland har man missuppfattat sin situation och trott att livet är slut, fast det inte är så, säger Torbjörn Karlsson, ordförande för Upplands allmänna läkarförening, UAL.

Enligt honom har den nya situationen lett till att läkarna har ändrat sitt sätt att skriva i journalerna.

– Man tar inte med alla differentialdiagnoser som rör sig i ens huvud för att inte skapa onödig oro hos patienterna.

Krävs nya arbetssätt

Men att sättet att skriva i journalerna förändras behöver inte vara dåligt, säger Birgitta Johansson.

– Jag tror i grunden att det är en bra idé att patienterna får tillgång till sina journaler, men det krävs ett nytt sätt att tänka och arbeta från vårdens sida. Det ställer andra krav på hur vi dokumenterar och det handlar både om vad vi skriver och hur vi uttrycker oss rent språkligt, säger hon.

Mer forskning behövs

För att ta reda på mer om hur patienterna använder journal på nätet och hur de reagerar på det som står planerar Uppsala universitet att göra en studie och intervjua 30 cancerpatienter om deras erfarenheter av att läsa sin journal på nätet.

Eftersom Uppsala är först med att införa journal på nätet finns det nästan inga studier kring hur patienterna tar emot det här. Till hösten kommer det att införas på bred front i flera landsting.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida