Diabetesvård

Patienter nöjda med kontinuerlig blodsockermätning

Patienter nöjda med kontinuerlig blodsockermätning
Kristina Ehrling har fått Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvårds stora omvårdnadsstipendium på 20 000 kronor

Diabetessjuksköterskan Kristina Ehrling har följt hundra patienter som får sitt blodsocker kontinuerligt mätt med en vävnadssensor. Patienterna är nöjda, liksom Kristina som prisats med diabetessjuksköterskornas stora omvårdnadsstipendium.

Kristina Ehrling är distriktssköterska och arbetar som diabetessjuksköterska på diabetes- och endokrinmottagningen på Falu lasarett i Dalarna.

Många av hennes patienter med typ 1-diabetes bär en så kallad vävnadssensor, FGM, flash glucose monitoring. Sensorn placeras på huden och mäter sedan blodsockret kontinuerligt. Bodglukosvärdena visas antingen i en app i mobiltelefonen eller i en fristående monitor som patienten bär med sig.

För att ta reda på hur väl sensorn fungerar har Kristina Ehrling under två års tid följt hundra personer mellan 20 och 81 år som använder sig av den relativt nya tekniken.

Resultaten visar att:

  • Patienternas tillfredsställelse med behandlingen märkbart ökade. De slipper sticka sig i fingrarna och har bättre kolla på sitt blodsocker jämfört med andra mätmetoder.
  • Långtidsblodsockret, HbA1c, sänktes signifikant.
  • Däremot sågs ingen förbättring när det gäller hur ofta patienterna upplevde att de drabbades av hypoglykemi, för lågt blodsocker.

– Ur patienternas perspektiv är det viktigt att de är nöjda med metoden. Det finns de som aldrig hade kollat sitt blodsocker för att de ogillar att sticka sig. Efter att de börjat med den här metoden kollar de det mer än tio gånger per dag. Det är så mycket enklare för dem, säger Kristina Ehrling.

Som belöning för sitt arbete har hon tilldelats Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvårds stora omvårdnadsstipendium på 20 000 kronor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida