Forskning

Patienter på sjukhus har mer ont än de borde ha

Patienter på sjukhus har mer ont än de borde ha
Patienter som vårdas på sjukhus besväras förvånansvärt mycket av smärta utan att det uppmärksammas, visar forskning från Sahlgrenska Akademin i Göteborg. Arkivbild: Mostphotos

Två av tre patienter som ligger inlagda på sjukhus lider av smärtor som är betydligt högre än vad som anses acceptabelt, visar en sjuksköterskestudie från Sahlgrenska akademin.

Allra värst är det för kvinnorna. Deras upplevda smärta måste vara högre än männens för att personalen ska notera det i journalen.

Det visar en studie som gjorts av ett forskarteam vid Sahlgrenska akademin vid universitetet i Göteborg. Samtliga forskare är sjuksköterskor och experter inom omvårdnad.

700 intervjuade

Under en och samma dag intervjuade de 700 patienter som var inlagda på olika avdelningar på flera sjukhus i Västra Götalandsregionen. Syftet var att försöka ta reda på vad som besvärade patienterna mest.

Bland annat mättes deras olika symtom med en tio gradig VAS-skala där ett står för mycket lindriga besvär och tio för näst intill outhärdliga symtom.

En vanlig riktlinje inom vården är att patienten ska få smärtlindring om upplevelsen av smärta är fyra eller mer. Trots det svarade två av tre patienter att de i genomsnitt upplevde smärtan som en sexa på den tiogradiga skalan.

– Vården behöver bli mer medveten om vikten av att göra systematiska smärtskattningar på alla patienter som är inlagda på sjukhus, säger Kristin Falk, sjuksköterska och docent i vårdvetenskap vid Sahlgrenska akademin.

De upptäckte också att:

  • Kvinnor behövde skatta sin smärta över 5 för att det skulle dokumenteras, för män räckte det med 4,5.
  • Kvinnor behövde skatta sitt illamående över fyra för att det skulle vara inskrivet i journalen, för män räckte det med drygt två.
  • Kvinnor behövde skatta sitt psykiska illabefinnande över sex för att det skulle vara dokumenterat – för män räckte det med drygt tre.

– Symtom verkar alltså inte lindras jämlikt på våra sjukhus, och det kan tyda på att personalen förväntar sig att kvinnor ska tåla mer än män eller att personalen inte tar kvinnornas upplevelser på samma allvar, säger Hanna Falk som är universitetslektor inom omvårdnad.

Långt ifrån alla av de symtom som patienterna upplever noteras i journalerna av sjukhuspersonalen. Av de patienter som rapporterade smärta i studien hade personalen antecknat detta för 58 procent. Endast 35 procent av patienternas illamående, 19 procent av deras trötthet och 8 procent av deras psykiska illabefinnande fanns dokumenterat i journalen.

Studien visar också att patienter som vårdas på sjukhus ofta besväras av flera symtom, där trötthet, smärta och sömnsvårigheter var absolut vanligast.

Omfattande lidande

Forskarna kunde också konstatera att många patienter upplever ett omfattande mänskligt lidande, samtidigt som de genomgår undersökningar och behandlingar.

Sjuksköterskan Ingela Henoch är docent i omvårdnad. Foto: Elin Lindström Claessen

– När vi frågade patienterna vad som besvärade dem mest trodde vi att de skulle nämna sina symtom. Det gjorde de också, men det fanns så mycket annat som de låg och oroade sig för. Hur det skulle gå hemma, hur det skulle gå för anhöriga och allt elände som medierna rapporterade om i världen, säger Ingela Henoch, docent i omvårdnad, till Vårdfokus

För att stödja patienter och lindra deras lidande anser forskarna att personalen måste vara uppmärksamma på de frågor som patienterna ligger och funderar på.

– Det är viktigt att personalen ser människorna som ligger i sina sängar som individer och inte bara som patienter. Det ingår i det som vi kallar god omvårdnad och som alla sjuksköterskor får lära sig under sin utbildning. Men vården har blivit så slimmad att personalen inte alltid har den tiden. Men det handlar också om vad man prioriterar, säger Ingela Henoch.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida