Forskning

Nytt hopp för svårläkta sår

Nytt hopp för svårläkta sår
Läkningen har avstannat i de svåra diabetessåren. Nu hoppas forskare att injecering av proteinet plasminogen ska återstarta läkningen.

Umeåforskare ska testa om plasminogen från blodplasma påskyndar läkningen av diabetiska fotsår.  

17 november 2015

I blodet cirkulerar proteinet plasminogen, som sedan länge är känt för att lösa upp blodproppar. Nu har professor Tor Ny och hans forskargrupp vid Umeå universitet upptäckt att plasminogenet också stimulerar sårläkning.

Plasminogen fungerar som en signalsubstans och startar upp läkningsprocessen. De vita blodkropparna för plasminogenet till sårområdet och den första delen av sårläkningsprocessen, inflammationen, börjar när halten av plasminogen i såret ökar.

– Men vid kroniska sår hos diabetiker har sårläkningen avstannat. De stora såren leder tyvärr inte sällan till amputationer. Min förhoppning är att vi snart ska ha ett effektivt läkemedel som underlättar och påskyndar läkandet av kroniska sår, säger Tor Ny.

Sjuksköterskor experter

Han tycker att sårläkning är ett eftersatt område med lågt intresse hos läkarna och menar att expertisen idag ligger hos erfarna sjuksköterskor. Intresset för att finansiera forskning kring sårläkning har också varit lågt i Sverige. Nu ska ett kanadensiskt läkemedelsbolag bekosta kliniska studier på människor, som planeras starta nästa år.

Studien gäller injektioner av plasminogen runt sår, vilket visat goda resultat i djurförsök. Om studien slår väl ut, kan det bli aktuellt att i framtiden utveckla en annan administrationsform, som exempelvis kräm.

Det plasminogen som ska användas i försöken har utvecklats för de runt 1 500 personerna i världen som saknar ämnet i blodet och därför behöver få det tillsatt genom transfusion.

Förlorar känseln

Fotsår drabbar ofta diabetessjuka på grund av förlorad känsel och nervskador i fötterna som följd av sjukdomen. Dessutom kan kärlsjukdomar komplicera diabetessåren och läkningsförmågan. Globalt utförs varje år över 10 miljoner amputationer på grund av diabetiska fotsår som inte läker.

Tor Ny är professor i medicinsk kemi, och i samarbetet ingår att skapa ett foskningscentrum i Umeå kring den roll proteinet plasminogen kan ha för olika typer av svårläkta sår.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida