Vårdfokus enkät

Många sjuksköterskor känner sig hotade av förslaget om delegering

Många sjuksköterskor känner sig hotade av förslaget om delegering
Sjuksköterskan Sofie Ringlund är emot förslaget om delegering. Men hon ser det inte som ett hot mot yrkesrollen. Bild: Privat

Redan nästa år kan det vara möjligt även för undersköterskor att sköta mediciner på sjukhus. Det föreslår Socialstyrelsen. Många sjuksköterskor tycker att förändringen är så stor att den innebär ett hot mot professionen.

Som vi berättade om igår visar Vårdfokus enkät att majoriteten av sjuksköterskorna är emot förslaget och att de inte tror att det kommer fungera patientsäkert.

Socialstyrelsens förslag har satt igång en debatt bland sjuksköterskor om professionen och skillnaden mellan att vara sjuksköterska och undersköterska, vad gäller utbildning, ansvar och arbetsuppgifter.

Av de svarande i enkäten tycker 91 procent att det krävs en krävs en sjuksköterskas kompetens föra sköta läkemedel i slutenvården alltid eller ofta.

En sjuksköterska kommenterar frågan så här:

”. . . Vill man frigöra sjuksköterskors tid till annat så bör läkemedelshanteringen skötas av famaceuter och inte undersköterskor. Undersköterskor är bra på så mycket annat!”

Signalerar nedvärdering

Vissa i enkäten tycker att Socialstyrelsens förslag signalerar en nedvärdering av sjuksköterskorna.

”. . . Detta görs på grund av bristen på sjuksköterskor och den bristen blir ännu större om yrket blir urvattnat” kommenterar en sjuksköterska enkätens frågor.

På enkätfrågan om de känner att förslaget hotar sjuksköterskornas profession svarar 45 procent ja, och 48 procent nej. Nästan hälften av sjuksköterkorna tycker således att konsekvenserna av förslaget är så allvarliga att det innebär ett hot mot kårens roll – medan hälften inte tycker det.

Värde av tre års studier

”Om man anser att minst tre års studier kan bortses och kan delegeras till en yrkesgrupp med gymnasiekompetens, vad är då den fördjupade omvårdnadskompetensen värd?” svarar en sjuksköterska.

Sjuksköterskan Sofie Ringlund är visserligen emot förslaget, men ser det inte som ett hot mot professionen.

– Nej, att vara sjuksköterska innebär så mycket mer. Det är en profession man växer in i succesivt, med stort ansvar för människor. Jag ser egentligen bara på läkemedlen som en arbetsuppgift vi utför åt läkarna, efter deras ordinationer. Specifik omvårdnad är mycket mer, säger hon.

Hon jobbar på ett äldreboende i Norrköping där hon delegerar läkemedelshantering till undersköterskor.

– Det är patientsäkert här, även om det är svårt på somrarna med personal utan utbildning eller erfarenhet från vården. Men jag tror inte det kan bli patientsäkert på akutsjukhus, där genomströmningen av nya patienter är stor och läkemedlen hela tiden ändras och utvärderas.

Ska ses som en möjlighet

Socialstyrelsen poängterar att delegeringen bara är en möjlighet, inte en skyldighet, och bara ska göras när det är patientsäkert. Men många sjuksköterskor har erfarenhet av hur möjligheten att delegera i primär- och hemsjukvård har utvecklats till det enda möjliga arbetssättet på grund av stress och underbemanning.

– Våra medlemmar känner att de inte är anställningsbara i hemsjukvården om de inte delegerar läkemedelshantering till undersköterskor och hemtjänst. Det har blivit omöjligt att hinna med sitt jobb utan att delegera läkemedel, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Om det blir tillåtet att delegera även i slutenvården kommer 48 procent av sjuksköterskorna göra det när det känns patientsäkert, 28 procent vet inte hur de ska göra och 23 procent tänker vägra, enligt svaren i Vårdfokus enkät.

Vill ta ansvaret

Men sjuksköterskorna vill fortsätta ansvara för delegeringen av läkemedelshantering, och inte lämna över det till läkarna. I debatten har sjuksköterskans roll beskrivits som en slags ”gisslan” som sitter fast mellan läkaren och undersköterskan, får ta ansvar för delegering och i värsta fall riskerar sin legitimation.

Men enligt enkäten tycker 78 procent av sjuksköterskorna att delegering av läkemedel sköts bäst av sjuksköterskor, medan bara en mindre grupp på 16 procent tycker att den hanteras bäst av läkarna.

Vårdfokus enkät

Enkäten skickades ut till 1000 sjuksköterskor som är medlemmar i Vårdförbundet, varav 304 svarade. Felmarginalen kan beräknas till mellan 5 och 10 procentenheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida