Barn och ungdom

Regeringen vill sprida lyckad Rinkebysatsning på bvc

Regeringen vill sprida lyckad Rinkebysatsning på bvc

I Rinkeby får nyblivna föräldrar fler besök från bvc i team med socialtjänsten. Nu vill regeringen sprida arbetssättet för att fler ska få bättre barnhälsovård.

I Rinkebys utökade barnhälsovårdsprogram erbjuds nyblivna förstagångsföräldrar sex besök av bvc-sjuksköterska tillsammans med föräldrarådgivare från socialtjänsten, istället för bara ett enda besök av bvc-sjuksköterska.

Läs mer om Rinkebymodellen i Vårdfokus tidigare reportage: På golvet föds insikter

Regeringen satsar de kommande åren 13 miljoner kronor på att sprida arbetssättet i landet.

– Vi vet att barn som kommer från en tuffare socioekonomisk bakgrund löper större risk för en sämre hälsoutveckling på lång sikt. För att utjämna hälsoskillnader behövs tidiga insatser för de allra yngsta barnen, i samverkan mellan flera aktörer, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande från regeringen.

Främja psykisk hälsa

I den nya pilotverksamheten ska en metod baserad på evidens och beprövad erfarenhet arbetas fram. Pilotverksamheten ska särskilt främja god psykisk hälsa hos barn.

I den kommande utvärderingen ska man särskilt fokusera på om utökade hembesöksprogram kan vara en effektiv metod för att förbättra hälsan hos barn i socioekonomiskt utsatta grupper, samt barn som har kända riskfaktorer för sämre hälsa.

I det första projektet i Rinkeby kom familjerna i det utökade barnhälsovårdprogrammet från runt 40 länder. Många hade låga inkomster, vissa var helt utan eget boende. En del asylsökande hade inte fått personnumrets fyra sista siffror eller gömde sig från utvisning.

– Deras känsla av trygghet och tillit till sig själva som föräldrar och till oss har ökat genom de extra besöken. Alla vill sina barn väl. Vi delar med oss av våra kunskaper och lär oss jättemycket själva, sa bvc-sjuksköterskan i Vårdfokus reportage från Rinkeby 2016.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida