Barnhälsovård

Rikshandbok i barnhälsovård borde användas av fler

Rikshandbok i barnhälsovård borde användas av fler
En jämlik vård till alla barn är syftet med handbok och barnhälsovårdsprogram. Arkivbild: Istockphoto

Syftet med rikshandboken i barnhälsovård är en jämlik vård. Men en ny studie visar att erfarna sjuksköterskor använder den mindre än kolleger med kort tid i yrket.

27 juni 2016

– Även en sjuksköterska med flera år i yrket måste följa med i kunskapsutvecklingen. Annars finns risken att man fortsätter ge råd som var aktuella för tio år sedan, men som inte gäller längre. Det är en patientsäkerhetsfråga, säger Johanna Tell, distriktssköterska och samordnare för barnhälsovården i Blekinge.

Doktorsavhandling

Hon har undersökt hur den webbaserade Rikshandboken i barnhälsovård används av sjuksköterskor inom barnhälsovården, en studie som hon genomförde inom ramen för sin doktorsavhandling i tillämpad hälsoteknik vid Blekinge tekniska högskola.

Studien gjordes 2013 med hjälp av en enkät som skickades ut till samtliga sjuksköterskor inom barnhälsovården. 2 376 personer fick enkäten, 55 procent svarade.

Regionala skillnader

Rikshandboken i barnhälsovård används av sjuksköterskor för att få kunskap, för att uppdatera sin kunskap och för att få metodhandledning. Syftet med handboken är att det gemensamma nationella barnhälsovårdsprogrammet ska användas i alla landsting och regioner.

Resultatet av Johanna Tells studier visar att handboken i hög grad används som det är tänkt. Däremot fanns en del regionala skillnader, liksom skillnader beroende på år i yrket.

Sjuksköterskor med kort erfarenhet använde handboken mer än de med lång erfarenhet i yrket. Tidsfaktorn spelade också roll. Om organisationen gav tid till det användes den oftare.

Jämlik vård

De som besvarade enkäten var i allmänhet nöjda och ansåg att det är viktigt med en gemensam nationell handbok inom barnhälsovården.

Det nya barnhälsovårdsprogrammet kom 2014, men är än så länge bara helt infört i två landsting. Programmet har ersatt de allmänna råd som tidigare gavs ut av Socialstyrelsen och ska vara en garanti för en jämlik barnhälsovård. I rikshandboken finns programmet i sin helhet.

Fler studier

Handboken finns för att professionen ska kunna vara uppdaterad och arbeta enligt aktuell kunskap. Men enligt Johanna Tell behövs insatser för att den ska användas mer över hela landet och för att även erfarna sjuksköterskor ska söka kunskap där.

Under hösten fortsätter hon att studera hur handboken används. Hon ska ta reda på hur barnhälsovårdssjuksköterskorna vill att den utvecklas för att bäst möta deras behov av stöd i sitt arbete.

Fakta

  • Rikshandboken-bhv.se är en webbaserad handbok som innehåller aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling.
  • Den innehåller också metoder och riktlinjer för barnhälsovården.
  • Besöksstatistiken visar 2 600 unika besökare per dag.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida