Kunskapsstöd

Så kan du prata med barn i vården

Så kan du prata med barn i vården
När Socialstyrelsen intervjuat barn och unga om vad som är viktigt i samtal med vårdpersonal säger de att de vill prata med någon som är snäll. För att uppfattas som snäll är det viktig att vara äkta,ärlig och personlig. Foto: Getty Images

Vårdpersonal behöver bli bättre på att öka barn och ungas delaktighet i vården. Nu finns ett färskt kunskapsstöd för samtal med barn i vården som Socialstyrelsen tagit fram.

26 oktober 2018

När passar det bäst för ett barn att prata? Och på vilket sätt vill barn prata? Hur mycket kan jag pressa för att få svar? När och hur ska föräldrarna bjudas in i samtalet?

Det är några av alla de frågor som tas upp i Att samtala med barn- ett kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården. Kunskapsstödet riktar sig till alla som arbetar med barn och unga och syftet är att öka deras delaktighet, på sina egna villkor.

Materialet har tagits fram i samverkan med externa experter och professionen, delvis via fokusgrupper. Dessutom har ett antal barn och ungdomar bidragit med sina erfarenheter av samtal med vuxna inom vård och omsorg och en rad myndigheter och organisationer som arbetar med barnperspektiv.

Exempel på ämnen som tas upp:

  • Hur man skapar förtroende
  • Betydelsen av att vara snäll
  • Hur maktbalansen mellan barn och professionell kan utjämnas
  • När och hur ska föräldrarna involveras
  • Hur samtal kan avslutas
  • Uppföljning
  • Tips på tekniker och förhållningssätt

Kunskapsstödet kompletteras med särtrycket Att samtala med barn – om sexuella övergrepp och människohandel.

Vårdfokus rapporterade tidigare idag om skolsköterskan Anette Ekqvist, som har 20 års erfarenhet av att prata med barn och föräldrar om ett svårt och känsligt område; övervikt och fetma. Läs mer här. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida