Ambulanssjukvård

Så ska polis och ambulans samarbeta vid krislägen

Så ska polis och ambulans samarbeta vid krislägen
Efter terrorattentatet i Stockholm inleddes en intensiv debatt om hur nära ambulanspersonal ska gå vid pågående våld. Nu får blåljuspersonal i Stockholm sina rutiner förtydligade. Foto: TT

Samarbetet mellan polis och ambulanspersonal i Stockholmsområdet har inte fungerat smärtfritt vid våldsamma och hotfulla situationer. Det ska nu förbättras genom en skriftlig rutin som bland annat innebär att polis kan behöva ge viss vård och transportera skadade.

9 februari 2018

Redan i dag finns det utarbetade rutiner som ambulanspersonal och polis följer vid händelser som har inslag av hot och våld. Men det fungerar inte alltid som det är tänkt. Det har hänt att polis kört skadade direkt till sjukhus utan att ha tillräcklig medicinsk utrustning till hands, eller att ambulanser kommit till platser som inte varit säkra.

För att råda bot på förvirringen har ambulanssjukvården i Stockholms läns landsting och polisen i region Stockholm ingått en överenskommelse där rutinerna finns tydligt nedtecknade i form av en checklista.

Läs mer: ”Hur nära ska vi gå?”

Evakuera till säker plats

I stora drag handlar det om att tidigt etablera en gemensam radiokommunikation, där skadeläge och hotbild diskuteras. Om situationen bedöms som farlig kan polis gå in för att ge livräddande åtgärder och därefter evakuera skadade till en säker plats där ambulanspersonal tar över. Som yttersta nödlösning kan polis transportera den skadade hela vägen till sjukhus.

Här är checklistan som polis och ambulans i Stockholm kommit överens om:

Steg 1. Kommunicera med hjälp av RAPS-talgrupp.

Ambulansdirigenten startar upp en gemensam samtalsgrupp i kommunikationssystemet RAKEL. Det gör att polis och ambulans kan diskutera den övergripande lägesbilden, vilka risker som finns samt hur skadeläget ser ut. I kommunikationen ska det tydligt framgå om skadeplatsen bedöms som tillräckligt säker för ambulanspersonalen att arbeta i eller om omlastning ska ske på säker plats.

Steg 2. Säkerställ att skadade får snabb sjukvård.

Om situationen inte bedöms som tillräckligt säker för ambulanspersonal kan polis utföra livräddande åtgärder för att därefter evakuera den skadade till en omlastningsplats. Vid en sådan händelse ska samverkan alltid ske via radiokommunikation.

I överenskommelsen står det att tidsåtgången för omlastning från polisbil till ambulans nästan alltid är ”försumbar i förhållande till vikten av att skadad person får sjukvård.”

Steg 3. Transportera till sjukhusenhet.

Endast i undantagsfall, och bara efter samverkan med ambulanssjukvården eller ambulansdirigent, kan polis transportera en allvarligt skadad hela vägen till sjukhus.

I sådana fall meddelar ambulanspersonalen eller ambulansdirigent vilket sjukhus som blir mottagande och ansvarar också för att förvarna akutmottagningen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida