Så ska sjuksköterskor kunna göra karriär

Så ska sjuksköterskor kunna göra karriär
Karriärstegen ska göras tydlig för vårdanställda inom Region Jämtland Härjedalen. Arkivbild: Mostphotos

Region Jämtland Härjedalen har utarbetat en modell för karriärvägar för allmänsjuksköterskor. Fler yrkesgrupper följer efter.

14 augusti 2015

Att kunna utvecklas och göra karriär inom sitt yrke är något som efterfrågas av många sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor i dag.

Nu har Region Jämtland Härjedalen tagit ett första steg genom att utarbeta en modell för allmänsjuksköterskor och formulerat tre möjliga karriärvägar. Förutom de traditionella karriärvägarna inom forskning och chefsskap tar man också fram en modell för hur sjuksköterskor ska kunna göra karriär inom den kliniska vården.

Göra karriär på vårdavdelning

– Den som vill göra karriär som sjuksköterska lämnar ofta det patientnära arbetet, men det här ger nya möjligheter att jobba kvar och göra karriär på en vårdavdelning, säger Barbro Englesson, ordförande för Vårdförbundet i Jämtland.

Vårdförbundet har suttit med i den arbetsgrupp som har arbetat fram modellen och Barbro Englesson är mycket nöjd.

– Jag tycker det här är jättebra och upplever att det är precis vad våra medlemmar efterfrågar, säger hon.

Ska kopplas till lönen

De olika karriärstegen är kopplade till kompetens och att man vartefter tar på sig mer avancerade arbetsuppgifter. Det kan handla om att leda utvecklingsarbete eller vara mentor för nyanställda. Det pågår också ett arbete med att koppla karriärstegen till löneutvecklingen.

– I det här arbetet har jag betonat att man måste kunna se en tydlig löneskillnad mellan de som är helt nya och de som har lång erfarenhet och mer avancerade arbetsuppgifter. Jag har en känsla av att vi har fått gehör för det, säger Barbro Englesson.

Lättare att rekrytera

Den nya modellen gör det också tydligare vilka olika kompetenser som behövs och gör det lättare att rekrytera nya medarbetare, tror Christina Larsson, enhetschef på akutmottagningen, som suttit med i arbetsgruppen.

– De som söker jobb frågar efter möjligheterna att vidareutvecklas. Finns det en plan? I dag vill man veta vilka möjligheter man har att göra karriär, säger hon.

Allmänsjuksköterskor är den första yrkesgrupp som Region Jämtland Härjedalen har beskrivit karriärvägarna för. Arbete pågår med att beskriva för övriga sjuksköterskegrupper och för röntgensjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. Därefter kommer karriärvägar att tas fram för de flesta yrkesgrupper inom regionen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida