Karolinska universitetssjukhuset inför karriärväg för sjuksköterskor

Karolinska universitetssjukhuset inför karriärväg för sjuksköterskor
Det ska bli möjligt att göra karriär även för sjuksköterskor som stannar kvar i den direkta omvårdnaden, enligt Karolinska universitetssjukhuset. Arkivbild: Colourbox

Sjukhuset skapar en ny modell för karriärutveckling och inför benämningen universitetssjuksköterska för de mest kvalificerade.

11 september 2014

Sjuksköterska, specialistsjuksköterska – och nu universitetssjuksköterska. Det är Karolinska universitetssjukhuset som inför en ny modell för karriär- och kompetensutveckling för att få sjuksköterskor att stanna kvar och utvecklas där de behövs mest: inom akutsjukvården.

Samma dag som specialistsjuksköterskor inom barncancervård skriver att kompetens är viktigare än antalet sjuksköterskor presenterar Karolinska universitetssjukhuset en kompetensmodell med sex definierade nivåer.

  • Grundnivå 1: nyexaminerade sjuksköterskor som behöver stöd av erfarna kolleger.
  • Grundnivå 2: sjuksköterskor som arbetar självständigt.
  • Avancerad nivå 1: specialistsjuksköterskor eller barnmorskor med minst ett års klinisk erfarenhet.
  • Avancerad nivå 2, biträdande universitetssjuksköterska: specialistsjuksköterska eller barnmorska med minst fem års erfarenhet och definierat vårdansvarsområde.
  • Avancerad nivå 3, universitetssjuksköterska: specialistsjuksköterska eller barnmorska med minst åtta års erfarenhet, vårdansvarsområde, expertkunskaper och handledarmeriter.
  • Avancerad nivå 4, universitetssjuksköterska: specialistsjuksköterska eller barnmorska med samma meriter som nivå tre, samt doktorsexamen.

– Svensk sjukvård har alltför länge suttit fast i ett förlegat synsätt där sjuksköterskor ses som en homogen grupp av lätt utbytbara individer. Det har betytt att sjuksköterskor som vill utvecklas och göra karriär har haft svårt att göra det medan de har stannat kvar i kärnverksamheten. Vi ser kompetensmodellen som ett av våra allra viktigaste verktyg för att ändra sådana dåliga traditioner, säger sjukhusets HR-direktör, Lena Freijd.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida