Tema munhälsa

Samarbete ska förbättra munhälsan

Samarbete ska förbättra munhälsan
Sjukvården, tandvården och omsorgen ska bli bättre på att samarbeta för att hjälpa sköra äldre få rätt hjälp med tänder och munvård. Bild: Istockphoto

Många sköra äldre tappar kontakten med tandvården och får dålig munhälsa. Då kan distriktssköterskor fånga upp behovet. Fler yrkesgrupper har nu gjort ett gemensamt handlingsprogram.

Personer som går över i den livsfas vården kallar ”sköra äldre” tappar mycket av sin tidigare ork. Andra sjukdomar tar ofta all kraft och det är vanligt att de äldre då väljer bort att gå till tandläkaren. Det gäller även personer som tidigare i alla år haft regelbunden kontakt med tandvården och upptäcks ofta inte förrän den äldre flyttar in på ett boende.

– De kan tänka att det är en sak de kan välja bort när orken tryter, för de har ju alltid haft så bra tänder. Men deras munhälsa kan snabbt försämras, dels utan tandvård och dels på grund alla de läkemedel som ger muntorrhet som biverkning, säger Karin Persson, sjuksköterska.

Hon har tidigare doktorerat i – det för sjuksköterskor ovanliga ämnet – munhälsa. Då var inriktningen en annan skör grupp som också ofta får dålig munhälsa, psykiskt sjuka.

Tandläkare och dietister

Hon har deltagit i arbetet med det tvärprofessionella handlingsprogrammet Munnen är allas ansvar för Svensk sjuksköterskeförenings räkning. Tillsammans vill flera yrkesorganisationer, som tandläkare, tandläkare och dietister, betona behovet av information till de äldre och förebyggande insatser.

I handlingsprogrammet breddas ansvaret för sköra äldres munhälsa till flera involverade yrkesgrupper. Tandvården har ett fortsatt stort ansvar, men andra instanser och yrkesgrupper kan upptäcka besvär och oförmåga att sköta munvården först. Bland dessa märks biståndsbedömare och sjuksköterskor i primärvården.

– Sjuksköterskor behöver få mer kunskap om munhälsa. Man behöver titta in i munnar ofta för att se om något inte är friskt. Inte minst när det gäller svamp kan det vara svårt att avgöra.

Drar sig för att fråga

Hon tror att många sjuksköterskor tycker att munnen är ett känsligt kapitel och drar sig för att fråga.

– Distriktssköterskan träffar den sköra äldre på grund av andra sjukdomar. Hon kan då passa på att ta med munhälsan i vårdplanen och få igång ett närmare samarbete med tandvården, säger hon.

I handlingsplanen beskrivs listor på konkreta förslag på hur de olika yrkesgrupperna kan arbeta och samarbeta kring äldres munhälsa.

– Det gäller också att vara kreativ och tänka nytt. Jag vet en tandhygienist som fångade upp de äldre för samtal om munhälsan på vårdcentralen när de kom för att ta influensavaccin.

Lär dig mer om att göra munbedömning för sjukvården med det evidensbaserade verktyget Roag i Vårdfokus tema Munhälsa, se länken intill. Där finns också läsning om sambanden mellan dålig munhälsa och svåra sjukdomar som diabetes och hjärtinfarkt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida