Arbetstider

Sex-timmarsdag permanentas på operation i Mölndal

Sex-timmarsdag permanentas på operation i Mölndal
Eftersom det handlar om ortopedioperationer är arbetsmiljön för framför allt operationssjuksköterskorna väldigt påfrestande. Vid varje operation hanterar de metallboxar fulla med tungt material. Foto: Tomas Ohlsson.

För drygt tre år sedan infördes kortare arbetstider på försök för personalen på operation 1 vid Mölndals sjukhus. Resultatet har blivit så bra att ledningen nu beslutat att permanenta arbetstidsförkortningen.

– Det som återstår är den formella biten, det vill säga att förankra arbetstidsmodellen hos Vårdförbundet och Kommunal. Men det tror jag inte ska bli några problem, säger Karin Frank, som är huvudskyddsombud för Vårdförbundet inom område tre, där de tunga ortopedoperationerna ingår.

Utbildningstid

I medierna har projektet i Mölndal beskrivits som att personalen gått ner till sextimmars arbetsdag. I realiteten handlar det dock om att arbetstiden är kvoterad, vilket innebär att anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor och undersköterskor fem dagar i veckan arbetar sex timmar inne på en operationssal. Utöver det har varje medarbetare två timmar i veckan avsatta till utvecklings- och utbildningstid.

Läs också: Gabriele jobbar 6 timmar

För att få ekvationen att gå ihop var man tvungen att anställa total 15 nya sjuksköterskor och undersköterskor.

Produktionen ökat

Att man nu vill permanenta arbetstidsmodellen beror på att man från ledningens sida sett att det har lett till en produktionsökning.

I normala fall är operationssalarna öppna alla dygnets timmar. Men på grund av personalbrist kunde man inte utnyttja salarna till fullo. Numera håller man igång de inplanerade operationerna ända fram till 18.30 på kvällarna, vilket innebär att man hinner med betydligt fler operationer än tidigare.

Har de kortare arbetstiderna gjort det lättare för er att anställa operations- och anestesisjuksköterskor?

Karin Frank är huvudskyddsombud på Sjukhuset i Mölndal.

– Tyvärr är det fortfarande svårt att få tag på specialistutbildad personal. Det är ju ett nationellt problem. Men om vi inte hade haft den här arbetstidsmodellen är jag övertygad om att det hade det varit ännu svårare för oss att rekrytera och behålla personal, säger Karin Frank.

Tid för återhämtning

Eftersom det handlar om ortopedioperationer är arbetsmiljön för framför allt operationssjuksköterskorna väldigt påfrestande. Vid varje operation hanterar de metallboxar fulla med tungt material.

–  I och med att arbetspassen är kortare numera får de mer återhämtning, säger Karin Frank.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida