beslut i hsan

Sjuksköterska får prövotid för allvarliga brister

En mängd avvikelser som rör läkemedelshantering, dokumentation och patienters behov av omvårdnadsåtgärder ligger till grund för det ovanliga beslutet.

Sjuksköterskan har visat stor brist på kompetens inom viktiga ansvarsområden, skriver Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, i beslutet där sjuksköterskan åläggs en treårig prövotid.

Att en sjuksköterska anmäls till HSAN för oskicklighet är mycket ovanligt, som Vårdfokus berättat om tidigare. Under åren 2011-2014 hände det bara en enda gång.

I det här fallet har HSAN bedömt att sjuksköterskans brister är så omfattande och allvarliga att det utgör en fara för patientsäkerheten.

Under ett halvår när sjuksköterskan var anställd i en kommun rapporterades 22 avvikelser under 28 dagar där läkemedel var inblandat. I elva fall fick patienten fel dos eller inget läkemedel alls. I fyra av avvikelserna fick inte patienterna rätt medicin i upp till två dygn.

Andra brister som kommit fram är bristande omvårdnadskunskaper, svårigheter att arbeta självständigt, svårt att klara av medicintekniska uppgifter och svårigheter med läkemedelsberäkning och bedömningar.

Sjuksköterskan har haft sin legitimation sedan 2011. Sjuksköterskan har godtagit prövotiden, men säger själv att flera av misstagen är kopplade till stress och att hon har upplevt sig mobbad.

Fakta prövotid

Det är Ivo som utövar tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal som har fått en treårig prövotid efter beslut från HSAN.

Under prövotiden träffar Ivo hälso- och sjukvårdspersonalen och följer att personen uppfyller villkoren i den prövotidsplan som oftast följer med ett beslut om prövotid.

I prövotidsplanen ska det fastställas vad den legitimerade ska följa för att komma till rätta med de missförhållanden som lagts till grund för beslutet om prövotiden.

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida