Utredda fall

Frias av Ivo efter tv-reportage om bluffsjuksköterskor

Efter ett tv-program om falska sjuksköterskor anmäldes en sjuksköterska på en vårdavdelning i Göteborg till Inspektionen för vård och omsorg. Myndigheten friar nu sjuksköterskan. Någon kontroll av legitimationen är dock inte gjord.

25 januari 2019

– Om en person har lurat till sig en svensk legitimation så är det brottsligt. Och vi utreder inte brott. Det vi har utrett är om personen utgör en patientsäkerhetsrisk, säger Petra Boltes, jurist och den som handlagt ärendet på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Kände igen kollega

Det var i november förra året som Uppdrag granskning i SVT sände ett program om falska sjuksköterskor. När personalen på en av Sahlgrenska universitetssjukhusets medicinavdelningar såg programmet tyckte de sig känna igen en av dem som deltog i reportaget. Personen arbetade nämligen som legitimerad sjuksköterska på avdelningen.

Efter programmet kallades den misstänkte personen till ett möte med ledningen. Medarbetaren ska då ha erkänt sin medverkan i reportaget men förklarade samtidigt att uttalandena i programmet berodde på missförstånd och var generella påståenden kring personer som saknar sjuksköterskeutbildning.

Arbetsgivaren anmälde medarbetaren till Ivo samtidigt som denne stängdes av från arbetet som sjuksköterska.

Efter att Ivo begärt in ett yttrande från arbetsgivaren har verksamhetschefen förklarat att sjuksköterskan utför sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt, både i det dagliga arbetet och i akuta situationer.

Ivos bedömning är att sjuksköterskan inte utgör någon patientsäkerhetsrisk. I sitt beslut skriver Ivo att det saknas skäl för myndigheten att ytterligare utreda personen i fråga. Ärendet är därmed avslutat för Ivo:s del. Den myndighet som avgör om en person är berättigad till svensk legitimation eller inte, är Socialstyrelsen.

Den HR-chef som skrev anmälan till Ivo vill inte kommentera om personen i fråga fortfarande är avstängd från arbetet som sjuksköterska. HR-chefen vill heller inte svara Vårdfokus på frågan om en anmälan gjorts till Socialstyrelsen.

– Socialstyrelsen har fått en kännedomskopia av beslutet, så att de kan ta ställning till eventuellt vidare åtgärder som de finner lämpliga, säger Petra Boltes på Ivo.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida