läkemedel

”Sjuksköterskan måste ta tillbaka sitt farmakologiska omvårdnadsansvar”

”Sjuksköterskan måste ta tillbaka sitt farmakologiska omvårdnadsansvar”
Patientens hela situation måste alltid beaktas - särskilt när en patient är äldre och använder flera olika läkemedel, skriver sjuksköterskorna i debattinlägget. Arkivbild: Mostphotos

I en debattartikel varnar två sjuksköterskor för att vården blir fragmenterad om kliniska farmaceuter tar över ansvaret för patienternas läkemedel.

12 september 2017

Det vore rimligt att sjuksköterskor och läkare, som står nära patienterna, genomför läkemedelsgenomgångar. Men på allt fler sjukhus tas det över av kliniska farmaceuter.

Det skriver två sjuksköterskor som i ett debattinlägg i Dagens Medicin varnar för utvecklingen.

Lika bra resultat

Sjuksköterskorna Berit Magnusson och Monica Bergqvist arbetar i Stockholm och skriver att alla stora sjukhus där rekryterat kliniska farmaceuter som tagit över ansvaret för läkemedelsgenomgångarna. De menar att stora resurser har satsats på att bevisa att farmaceuterna hittar fler läkemedelsrelaterade problem – men om sjuksköterskor och läkare fick lika mycket tid och resurser är det troligt att de skulle få lika bra resultat.

En läkemedelsgenomgång handlar inte bara om läkemedel utan även om sjukdomsbild, utredningar, observationer, patientens livssituation och önskemål, skriver de och menar att om läkemedelsgenomgångarna helt lämnas över till kliniska farmaceuter får vi en fragmenterad vård som inte ser till helheten eller är personcentrerad.

Bör ses som konsulter

”Det behövs en satsning på läkare och sjuksköterskor för att ge dem möjlighet och tid att genomföra teambaserade läkemedelsgenomgångar”, skriver Berit Magnusson och Monica Bergqvist.

Kliniska farmaceuter bör snarare ses som konsulter vid komplex läkemedelsbehandling eller för att upprätta rutiner och riktlinjer, anser de.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida