vårdgalan 2018

Sjuksköterskeledd hjärtsviktsmottagning får Vårdförbundspriset

Sjuksköterskorna Karin Östling och Maria Haraldsson från Sunderby sjukhus fick i kväll ta emot ett av vårdens största priser: Vårdförbundspriset på 275 000 kronor. De hyllas för sitt självständiga och personcentrerade arbete med patienter som har hjärtsvikt.

9 november 2018

För tionde året i rad uppmärksammar Vårdförbundet insatser som gör vården mer personcentrerad genom att dela ut Vårdförbundspriset. Det är ett av vårdens största priser och delas varje år ut i samband med Vårdgalan.

Bort med systemcentrerad vård

Denna novemberdag hade drygt  150 personer samlats för att låta sig inspireras av engagerade kolleger.  Under eftermiddagen fick de bland annat höra Christian Farman berätta om sin egen resa från dialyspatient till sjuksköterska.

– Vården behöver ställa om från att vara systemcentrerad till personcentrerad. Det kommer att kosta, men det måste det få göra, sa han och fick många instämmande nickar från publiken.

Vårdförbundsprisets slutkandidater fick också presentera sina arbetssätt innan själva finalen och prisutdelningen tog vid.

Årets vinnare blev sjuksköterskorna Karin Östling och Maria Haraldsson för sin sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagning vid Sunderby sjukhus.

– Det känns helt fantastiskt, det hade vi inte alls väntat oss. Nu hoppas vi att fler sjuksköterskor vågar starta liknande mottagningar, framför allt inom primärvården, sa en glad Maria Haraldsson med blomsterkvast i hand och kollegan Karin Östling i armkrok.

Egen mottagning

Till vardags arbetar de på hjärtmottagningen vid Sunderby sjukhus utanför Luleå. För tio år sedan startade Karin Östling och en kollega en ny mottagning för patienter med hjärtsvikt. I början handlade det mest om att boka läkarbesök, men det har med åren utvecklats till en sjuksköterskedriven mottagning.

Numera ligger fokus på att patienterna ställs in på rätt doser av sina läkemedel och att de tillsammans med sina anhöriga får utbildning i hur det är att leva med hjärtsvikt. Allting sker tillsammans med ett multiprofessionellt team och med patienten i partnerskap.

– I dag samarbetar vi med patienten. Vi bildar partnerskap och utgår alltid från hur patienten själv upplever sin situation. Vi säger inte att ”så här och så här ska du göra”. Vi måste naturligtvis förklara varför vi tycker det är så viktigt med medicinering och andra behandlingar, men det är alltid patienten som bestämmer, berättade Karin Östling i en artikel i Vårdfokus tidigare i höst.

Läs också: Karin utgår alltid från patienternas önskemål

Det är just det förhållningssättet som Vårdförbundsprisets jury valt att lyfta fram i sin motivering:

”… Karins och Marias personcentrerade arbetssätt har lett till förbättringar för både patienter, anhöriga och personal. Patienten får en gedigen utbildning i att leva med hjärtsvikt, för att kunna vara delaktig i den egna vården. Arbetet utgår från patientens egen berättelse och förmågor, med fokus på kunskap, egenvård i hemmet och anhörigas delaktighet. Det har gett tydliga resultat med ökad effektivitet, fler patienter som får adekvat behandling och är delaktiga i sin vård, men också i form av positiva enkätsvar från patienter och närstående”

Teckenspråkstolk som når fram

Även sjuksköterskan Carolina Orvet, som var den andra slutkandidaten, fick ta emot ett stort diplom och 175 000 kronor. Carolina Orvet arbetar på Region Örebros ungdomsmottagning där hon använder sin utbildning som teckenspråkstolk till att inkludera och öka tillgängligheten för döva och ungdomar med hörselnedsättningar.

Ur juryns motivering:

”Carolina spelar en viktig roll i att främja god psykisk, sexuell och reproduktiv hälsa samt att förbygga ohälsa. Tillsammans med arbetslaget på ungdoms- mottagningen arbetar hon på ett sant personcentrerat sätt och möter ungdomarna på deras eget språk, teckenspråket. På så sätt får ungdomar med funktionsvariation samma tillgång till ungdomsmottagningens resurser som andra unga i länet”.

Läs också: Carolina är prisnominerad för sitt arbete med unga

Årets bubblare 

blev sjuksköterskan Britt-Marie Dahlin som fört in ett personcentrerat arbetssätt inom operationsklinken vid Bollnäs sjukhus.

och ett nytt pris

Under kvällen delades även ett nyinstiftat pris ut till Årets studenthandledare. Det hade nominerats av Vårdförbundet student och gick till sjuksköterskan Charlotte Olsson vid uppvakningsenheten på Halmstad sjukhus.

Även Årets Vårdchef Lars Karlsson från Boxholm fick äran att kliva upp på scenen för att ta emot pris, blommor och varma applåder innan minglet fortsatte ut i den grådimmiga novemberkvällen.

Läs mer: Årets vårdchef är en passionerad utvecklare

Vårdförbundspriset

 

  • Ett av Sveriges största vårdpriser.
  • 500 000 kronor delas ut till en eller flera pristagare att dela på.
  • Finansieras av Vårdförbundet och Folksam

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida