integration

Sjuksköterskor bildar faddernätverk

Sjuksköterskor bildar faddernätverk
Att bli fadder kan bli en hjälp för en blivande kollega att känna sig välkommen från början i landet. Foto: Mostphotos

Nyanlända sjuksköterskor ska tidigt kunna få kontakt med svenska kollegor som jobbar i vården. "Yrkesidentiteten kan vara den enda tryggheten den första tiden här", säger en av initiativtagarna.

Det tar flera år att få legitimation och kunna börja arbeta i Sverige. Men långt innan dess kan man få en inblick i hur sjukvården här fungerar och börja knyta kontakter och vänskapsband.

Det hoppas Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet som nu börjar skapa ett nätverk av faddrar för flyktingar som är sjuksköterskor. Tanken är att nätverket så småningom även ska omfatta barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Yrket en tillgång

– När allt runt omkring är stökigt och ovisst kan yrkesidentiteten vara det enda som känns tryggt. Det är en stor tillgång att ha sin kompetens. Även om det tar tid att komma igång som sjuksköterska igen, har de nytta av sina kunskaper i andra jobb inom vård och omsorg, säger Inger Torpenberg, på Svensk sjuksköterskeförening.

Hon hoppas att svenska sjuksköterskor ska kunna knyta kontakt med nyanlända kollegor tidigt i asylprocessen. Tanken är att stödja de nya så att de känner fortsatt professionell identitet och tillhörighet, och visa dem den del av sjukvården där de själva arbetar.

Ta första kontakten

Till att börja med gäller det att få kontakt med de flyktingar som har vårdutbildning.

– Vi skulle kunna lämna ut information vid hälsoundersökningarna och på asylboenden, säger Inger Torpenberg.

En annan möjlighet är att sprida information och bjuda in till samtal genom sociala medier.

Faddernätverket är än så länge bara på idéstadiet och sjuksköterskeorganisationerna bjuder nu in medlemmarna till ett möte i Stockholm den 27 januari 2016 med temat ”En kväll om flyktingsituationen – vad kan vi sjuksköterskor göra?”.

– Jag tror att det finns ett intresse från sjuksköterskor i Sverige att bli faddrar och få kollegor att känna sig välkomna till landet. Svenska sjuksköterskor kanske inte orkar arbeta extra på transitboenden eller liknande, men ändå vilja göra något. Då är fadder en möjlighet, säger Inger Torpenberg.

För alla yrkesgrupperna

Första mötet går av stapeln i Stockholm och är för sjuksköterskor, men tanken är att faddrar ska finnas över hela landet, och även bland barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

– Vi har kontakter och förtroendevalda överallt i våra fyra medlemsyrken. Det krävs bara lite tankemöda hur vi ska få faddernätverket att komma igång. Att vara fadder kan till att börja med innebära att ta en fika tillsammans eller bjuda in till en träff på arbetsplatsen, säger David Liljequist, ombudsman på Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida