Yrkesansvar

”Sjuksköterskor blir gisslan”

”Sjuksköterskor blir gisslan”
Åsa Gransjön Craftman, lektor på Sophiahemmets högskola, anser att delegeringar gör att sjuksköterskor fastnar i en rävsax.

Åsa Gransjön Craftman, som forskat i ämnet, har reagerat kraftigt ?mot Socialstyrelsens förslag om läkemedelsdelegering på sjukhus.

3 augusti 2016

Hennes doktorsavhandling om läkemedelsdelegering i hemtjänst visar att sjuksköterskorna hamnar i en rävsax. De tvingas delegera till ett stort antal vårdbiträden, men hinner omöjligt följa upp deras kompetens och inte heller vad konsekvenserna blir för patienterna.

?Vårdbiträdena visade sig ofta inte ha full insikt i att de tagit över ansvaret för läkemedelshanteringen.?

— De menade att de hjälper sjuksköterskan med ett ärende, men att hon fortfarande är ansvarig.

?Åsa Gransjön Craftman anser att ?hela läkemedelshanteringen i hem-sjukvården har börjat glida från sjuk-?sköterskor till vårdbiträden, vilket ?leder till att ansvarsfrågan har hamnat mellan stolarna.?

— Nu riskerar Socialstyrelsen att samma situation växer fram inom slutenvården, säger hon.

??I stället för att sjuksköterskor ska ta på sig att delegera anser hon att verksamhetscheferna ska ta det fulla ansvaret. ?

— En förändring måste ske utan ?att sjuksköterskorna hålls som giss-?lan och ska kontrollera en omöjlig situation genom att vara delvis an-variga

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida