Läkemedel

Sjuksköterskor får börja skriva ut naloxon

Sjuksköterskor får börja skriva ut naloxon
Nya regler för att ordinera motgift, så kallad antidot, mot exempelvis heroin och morfin. Bild: Mostphotos

Från och med november har sjuksköterskor fått behörighet att ordinera naloxon, som är ett motgift mot överdos av narkotika. Det är en del i ett långsiktigt arbete för att minska dödligheten.

6 november 2018

Efter en ändring i Socialstyrelsens föreskrift kan nu sjuksköterskor ordinera naloxon, ett läkemedel för att häva överdoser av narkotiska preparat.

– Om man har tillgång till naloxon och vet hur man ska behandla en person med en akut opioidöverdos så kan man rädda liv, säger Eva Nyman, läkemedelssamordnare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Ska ha rätt kompetens

Hittills har enbart läkare fått skriva ut naloxon.

– Nu får även sjuksköterskor förskriva vissa läkemedel med naloxon under förutsättning att sjuksköterskan har den kompetens som krävs för att förskrivningen ska vara förenlig med en god och säker vård, säger Åsa Lindberg, jurist på Socialstyrelsen.

Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en bedömning av om sköterskan uppfyller kraven.

Kan lämnas ut direkt

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har utrett hur tillgängligheten till naloxonläkemedel ska öka. Två regeländringar har sedan tidigare gjorts.

I mars blev det möjligt att lämna över naloxon vid förskrivningstillfället, i stället för att läkemedlet ska hämtas ut på apotek.

Sedan augusti kan räddningstjänsten behandla opioidöverdoser med naloxon i väntan på ambulans.

– Vi kommer också att fortsätta stödja utvecklingen av beroendevården så att personer med missbruk och beroende ska få en god vård och omsorg, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör.

Fakta: Naloxon

• Naloxon är ett läkemedel som fungerar som motgift vid en överdos av opioider, till exempel heroin och morfin.
• Läkemedlet har i sig inga morfinliknande egenskaper och kan inte användas för missbruk.
• Naloxon har använts inom akutsjukvården i över 40 år.
• WHO:s rekommendation innebär att länder ska göra naloxon tillgängligt för personer i närheten av individer, med hög risk, som exempelvis också anhöriga. Det ska ses som ett komplement till andra vård- och stödinsatser.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida