ledarskap

”Sjuksköterskor är bra på att styra och leda”

”Sjuksköterskor är bra på att styra och leda”
Marlene Furbeck är chefsspecialist på Vårdförbundet.

Sjuksköterskor har både utbildning och erfarenheter som gör dem lämpade som ledare. Det säger Vårdförbundets chefsspecialist Marlene Furbeck om Vårdfokus granskning av sjuksköterskors makt i vården.

Siffror som Vårdfokus fått fram visar att i flera regioner är mer än hälften av alla chefer sjuksköterskor. Tidigare har det varit många sjuksköterskor bland första linjens chefer, men nu börjar de bli många även högre upp i organisationerna.

? Ja, vi ser att allt fler sjuksköterskor tar plats som chefer även på de högsta nivåerna och det gäller inte bara i regionerna utan även i kommunerna. Vi har till exempel sjuksköterskor som socialchefer i Luleå, Boden och Kalix, säger Vårdförbundets chefsspecialist Marlene Furbeck.

Allt fler sjuksköterskor blir chefer

Trenden att allt fler sjuksköterskor blir chefer bekräftas av nationell statistik som IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) tagit fram åt Vårdfokus.

  • 1996 hade endast 0,1 procent av alla legitimerade sjuksköterskor en chefstjänst.
  • 2016 hade det ökat till 5,3 procent.

 

Innehållet i det här blocket kan inte visas

Du har valt att inte acceptera cookies på vårdfokus.se, därför kan inte detta innehåll visas.

Ändra mina inställningar för cookies

Sjuksköterskor lämpade att styra och leda

Marlene Furbeck, som arbetar med att ge Vårdförbundets chefsmedlemmar råd och stöd, lyfter fram att sjuksköterskor har både utbildning och erfarenhet som gör dem lämpade som chefer och ledare.

– Att styra och leda ingår redan tidigt i utbildningen. Det handlar till exempel om att lära sig se vad det finns för resurser, hur vi ska arbeta tillsammans i teamet, att kommunicera sjuksköterskor emellan men även med andra yrkesgrupper. Beroende på var man sedan arbetar tränas de här förmågorna förstås olika mycket, men generellt tror jag sjuksköterskor ofta blir bra på att få till flöden och att strukturera arbetet på ett effektivt sätt, menar Marlene Furbeck.

Hon framhåller att sjuksköterskor som vill gå in i chefsrollen också behöver skaffa sig kunskap om arbetsledning, ekonomi, arbetsrätt, personalfrågor, hur man leder utveckling och mycket annat. Många väljer att gå ledarskapsutbildningar på universitet och högskolor och kurser som anordnas av arbetsgivarna. Även Vårdförbundet har ett ledarprogram med inriktning mot personcentrerad vård och ledarskap.

? Den som känner intresse och vilja att bli chef ska absolut utbilda sig och förkovra sig i det, men också våga kliva fram och tala om det, säger Marlene Furbeck.

Färre chefer med läkarbakgrund

Samtidigt som fler sjuksköterskor blir chefer så minskar andelen chefer med läkarbakgrund. Av Region Västernorrlands närmare 200 chefer är bara 23 läkare i botten. Att allt färre läkare blir chefer är ett stort problem anser bland annat Läkarförbundet som vill uppvärdera den medicinska kompetensen vid tillsättningen av chefer i vården.

Vårdförbundets Marlene Furbeck håller med om att yrkeskunskap är viktigt för chefer inom vården, men det är inte bara det rent medicinska perspektivet som behövs. Omvårdnaden är lika viktig och sjuksköterskor är bra på att se helheten, anser hon.

? Det viktigaste är att yrkena finns representerade på olika chefsnivåer och i ledningsgrupper så att vi möts och kan lösa de problem som annars skulle falla mellan stolarna.

Har sjuksköterskor lika stor auktoritet i den högsta ledningen som till exempel läkare?

? Läkarrollen har av tradition haft en naturlig auktoritet och jag kan tänka mig att en del sjuksköterskor blir mer ifrågasatta och får jobba med det. Men jag upplever det inte som ett stort problem och tycker nog att sjuksköterskor vågar kliva fram och visa vad de kan, säger Marlene Furbeck.

Tufft att vara chef i vården

Vårdförbundets chefsenkät som förra året besvarades av 1 340 chefer visar att det är tufft att vara chef i vården i dag. Fyra av tio arbetar 45 timmar eller mer i snitt per vecka. Varannan chef har personalansvar för 30 eller fler medarbetare. Närmare hälften av cheferna tycker inte att de har rätt förutsättningar för arbetet. I svaren skriver cheferna bland annat att det ständigt handlar om att släcka bränder och att mycket tid går att till att lösa bemanningsluckor.

Läs också: Bemanningsbristen är chefernas största problem

Forskning har också visat att chefer inom kvinnodominerade yrken har sämre arbetsvillkor än chefer i mansdominerade yrken inom till exempel kommunerna. Det är upprörande och orimligt att de inte värdesätts på samma sätt i samhället år 2019, tycker Marlene Furbeck.

– Chefskapet i vården är roligt men utmanande. Den centrala administrationen växer och den nära administrationen läggs ut på cheferna att klara själva. Det är en av orsakerna till att bra chefer slutar, eftersom de inte längre hinner med att jobba med vårdutveckling och att vara en nära chef i verksamheten. Det gäller både läkare och sjuksköterskor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida