arbetsmiljö

Sjuksköterskor slutar på Sunderby trots lönetillägg

Sjuksköterskor slutar på Sunderby trots lönetillägg
Camilla Eriksson Sundberg, ordförande för Vårdförbundet i Norrbotten.

Trots ett lönetillägg på 2 500 kronor har hälften av sjuksköterskorna vid lungavdelningen på Sunderby sjukhus sagt upp sig. De oroas för patientsäkerheten sedan avdelningen slagits samman med infektionsavdelningen. "Högre lön gör ingen skillnad om man samtidigt inte blir lyssnad till", säger Vårdförbundets ordförande i Norrbotten.

Sedan den 1 oktober är det stopp för intag av grundutbildade hyrsjuksköterskor i Region Norrbotten. I november utvidgas stoppet till att även gälla specialistutbildade sjuksköterskor, men i det fallet kommer vårdverksamheter att kunna ansöka om dispens.

I Norrbotten är antalet inhyrda timmar av grundutbildade sjuksköterskor relativt lågt, totalt motsvarar det ungefär åtta heltidstjänster. Men för flera verksamheter med ett ansträngt bemanningsläge har det fungerat som livlina, vilket gjort att vårdplatser kunnat hållas öppna.

Läs även: Satsar på lönetillägg för att minska hyrberoende

Sammanslagna avdelningar

Så har det varit på lungavdelningen vid Sunderbyns sjukhus, som i somras slogs samman med infektionsavdelningen. För personalen var det stressande och upplevdes som en patientsäkerhetsrisk. Trots det är avdelningarna återigen sammanslagna och kommer så att vara på obestämd tid – som ett sätt att klara av hyrstoppet.   

Men beslutet har fått motsatt effekt. På knappt två veckor har 8 av avdelningens 13 sjuksköterskor sagt upp sig.

– Våra medlemmar upplever att det har gått för fort, de känner sig överkörda. Ingen har lyssnat på deras farhågor och invändningar. De har inte hunnit förbereda sig för att vårda andra typer av patienter. Det skapar osäkerhet och oro för patientsäkerheten. En del väljer då att sluta, säger Camilla Eriksson Sundberg, ordförande för Vårdförbundet i Norrbotten.

Erkänner dålig kommunikation

Hon berättar att Vårdförbundet redan för en månad sedan påpekade för ledningen att det var viktigt med tydlig kommunikation och ett fokus på arbetsmiljön. Det var personalens egna önskemål. Ändå kom beslutet snabbt och utan dialog. Det är ett misstag som ledningen nu erkänner.

– Vi har inte mött varandra på något bra sätt i den här processen. Det är jättetråkigt och det ska vi försöka reparera. Vi kommer nu att se över vilka alternativ som finns, tillsammans med personalen, men i dagsläget vet vi inte vad det här får för konsekvenser, säger Karin Lindmark, verksamhetschef för infektion- och lungvård, till Norrbottens-Kuriren.

Lönetillägg för viss personal

Redan i somras beslutade regionfullmäktige att de årliga kostnaderna för bemanningssjuksköterskor, 49 miljoner kronor, skulle användas till den egna personalen i stället – för att få bättre kontinuitet och stabilitet. Från och med den kommande oktoberlönen får sjuksköterskor som arbetar heltid på vårdavdelningar med dygnet runt-verksamhet 2 500 kronor extra.

Satsningen omfattar även personalen på lungavdelningen vid Sunderby sjukhus, men den önskade effekten har hittills uteblivit. Enligt Camilla Eriksson Sundberg visar det tydligt att problemen är omfattande.

– Några tusenlappar extra är inte mycket värt om man inte har bra förutsättningar att sköta sitt jobb och om man inte blir lyssnad till. Vi välkomnar löneökningar, men vi är fortfarande kraftigt undervärderade. Och många av våra medlemmar arbetar deltid för att de helt enkelt inte orkar mer. Arbetsgivaren måste ta in det här, lyfta blicken och tänka långsiktigt, säger Camilla Eriksson Sundberg.

Personal i glesbygd upprörs

Lönetillägget har samtidigt kritiserats för att vara orättvist. I exempelvis Arvidsjaur finns dygnet runt-verksamhet på vårdavdelning, jourmottagning och inom ambulansen. Men där har den egna personalen ställt upp och tagit extrapass samtidigt som pensionärer ryckt in. Eftersom ingen hyrpersonal använts har de inte omfattats av satsningen.

– Det har varit en alldeles för dålig löneutvecklingen för alla våra medlemmar. För de som utesluts från denna satsning blir det därför väldigt tungt. De tar extrapass och jobbar övertid. De ställer upp för kolleger, verksamheten och patienterna men får ingen uppskattning för det, säger Camilla Eriksson Sundberg.

Ny satsning på gång

Politikerna i regionen tycks ha tagit till sig av missnöjet. I går beslutade regionfullmäktige att skjuta till ytterligare 50 miljoner kronor årligen till höjda löner. Den här gången ska fördelningen bestämmas efter diskussioner mellan arbetsgivaren och Vårdförbundet.

Camilla Eriksson Sundberg vill att pengarna ska kunna gå till alla medlemsgrupper, även barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

– Plötsligt verkar det regna pengar till våra löner, vilket känns bra. Men vi kommer framföra att det inte kan stanna här, det behövs en långsiktig lönestrategi. Dessutom vill vi få in det här på grundlönen. Tilläggssatsningar av det här slaget kan alltid dras tillbaka, och den risken är stor när ekonomin tryter.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida