Valet 2018

Sjukvårdsparti med hopp om nya framgångar

Sjukvårdsparti med hopp om nya framgångar
Susanne Karlsson blev motiverad att ge sig in i politiken när partiet Vård för pengarna bildades. Nu vill hon minska administrationen och ge mer till sjukvården.

Specialistsjuksköterskan Susanne Karlsson har länge varit missnöjd med hur vården i Sörmland styrs. Men det var först när enfrågepartiet Vård för pengarna dök upp som hon valde att engagera sig. Nu siktar hon på en plats i fullmäktige och att dra ner på landstingets administration.

21 augusti 2018

I maj publicerade Vårdfokus en granskning som visar att antalet sjuksköterskor minskat på många håll i landet, räknat som årsarbetare. Samtidigt har antalet administratörer och höga chefer ökat med tiotals procent.

Sörmland var ett av de landsting som stack ut mest i granskningen. De senaste åren har varit turbulenta med en stor personalomsättning, stängda vårdplatser och många överbeläggningar.

”Måste ge morötter”

En av flera lösningar har varit att höja lönerna för bland annat sjuksköterskor, vilket gjort att Sörmland på bara några år har gått från jumboplats till toppen av löneligan. Men det tycks ta lång tid att vända en negativ spiral, på flera arbetsplatser är det fortfarande en tuff situation.

– På alla delar av sjukhuset ser jag uppgivna kolleger, som säger att de snart inte orkar mer. Det beror på att vi är för få i förhållande till antalet patienter samtidigt som arbetstiderna är slitsamma och oregelbundna. Vi behöver mer tid för återhämtning. Så här kan det inte fortsätta, landstiget måste inse att de konkurrerar med andra arbetsgivare. De måste ge morötter så att man orkar och vill stanna kvar, säger Susanne Karlsson.

Hon har jobbat på Nyköpings lasarett sedan 80-talet, först som undersköterska. I dag är hon sjuksköterska med dubbla specialistutbildningar och delar sin arbetstid mellan operation och intensivvårdsavdelningen.

Ville göra mer

Hon har sett vården förändras, hur mängden administrativt arbete ökat på bekostnad av patientkontakten, och hur arbetsbördan ständigt ökat.

Hon har inte enbart gnällt i fikarummet, utan vågat säga sin mening på möten och till chefer. Men det har inte känts tillräckligt. Längtan efter att göra mer har funnits där länge – utan att något parti känts rätt.

Men så till valet 2014 bildades enfrågepartiet Vård för pengarna, som gjorde succé och lyckades knipa 8 av 71 mandat i fullmäktige. Hittills har paritet varit ganska isolerat från de stora besluten.  

Nu hoppas man på ett ännu bättre valresultat och en mer styrande roll. Vård för pengarna är en obunden rörelse som kan tänka sig att regera med alla partier, men Susanne Karlsson tror att det blir svårt att samarbeta med Sverigedemokraterna på grund av olika värdegrunder.

”Ett politiskt hot”

Som tionde namn på partiets lista har Susanne Karlsson goda chanser att få en plats i fullmäktige. Den viktigaste frågan för henne är att tillföra vården mer pengar. Det ska bland annat ske genom att minimera antalet politiska nämnder och landstingsråd, halvera partistöden och avskaffa alla politiska sekreterare.

– Vi är ganska ensamma om den uppfattningen och kan därför uppfattas som ett politiskt hot. Men för mig handlar det om självklarheter. Titta bara på de politiska sekreterarna som ofta tjänar bättre än specialistsjuksköterskor. Det visar med all tydlighet vilken personal som landstinget värdesätter.

Susanne Karlsson och Vård för pengarna vill även effektivisera och spara in på den centrala administrationen, samt ta bort alla organisationskonsulter.

– Exakt hur det ska genomföras får man titta på, men för mig handlar det om att i alla lägen utgå från vårdens behov. Väntetiderna kan bara minskas med fler vårdplatser, och då behövs mer resurser som gör att personalen får attraktiva villkor och löner.

Vill ta bort landstingen

Hon har inga planer på en karriär som heltidspolitiker. Hon trivs inom vården och tycker dessutom att jobbet ger bra kunskaper om vilka politiska beslut som behövs. Hon ser sitt eget engagemang, och Vård för pengarna, som ett sätt att styra vården i en ny riktning. Den dag resurserna används på bästa sätt behövs kanske inte partiet längre.

– Personligen tror jag att statlig vård är den bästa lösningen.  Landstingen gör att vården blir dyr och ojämlik. Men det är en fråga för riksdag och regering. Personligen ställer jag in mig på fyra år av lokal politisk kamp, som förhoppningsvis ska göra den sörmländska vården bättre.

Vårdfokus politikerintervjuer

Vi har hittat 378 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på partiernas valsedlar till landstingsvalet i höst.

  • 316 sjuksköterskor
  • 40 barnmorskor
  • 18 biomedicinska analytiker
  • 4 röntgensjuksköterskor

Varför har de valt att engagera sig politiskt och hur mycket kan de påverka politiken?

I en serie artiklar fram till valet intervjuas de i Vårdfokus.

Vi har valt att intervjua de som är företrädare för partier som finns representerade i landstingen/regionerna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida