Forskning

Ska undersöka hur patienterna upplever vård i hemmet

Ska undersöka hur patienterna upplever vård i hemmet
Catharina Gillsjö är lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde och den som leder forskningsprojektet.

För några år sedan var vårdmodellen Mobil närvård en av kandidaterna till det stora Vårdförbundspriset. Nu ska modellen, som har införts i hela Västra Götaland, utvärderas i ett forskningsprojekt.

– Det finns en risk att patienterna känner att det är en sorts intrång i privatlivet när vårdpersonalen kommer till hemmet. Det kan till och med bli så att man känner sig hemlös i sitt eget hem. Det är därför viktigt att titta på upplevelsen av välbefinnande och hem i den här vårdmodellen, säger Catharina Gillsjö i ett pressmeddelande från Högskolan i Skövde.

Catharina Gillsjö är sjuksköterska och lektor i omvårdnad vid högskolan: Det är hon som leder forskningsprojektet Mobil närvård i hemmet som är tänkt att starta i januari nästa år. Nyligen beviljades projektet 2,8 miljoner kronor i forskningsmedel från en stiftelse.

Fast vårdkontakt

Grundtanken med Mobil närvård är att vården och omsorgen av multisjuka, kroniskt sjuka och de som befinner sig i livets slutskede ska utgå från varje individs behov och symtom, inte från vårdens organisatoriska gränser. Dessa patientgrupper, som har stora behov och många vårdkontakter, får en fast kontakt som ansvarar för helheten och som även har tid att lyssna och lägga upp en långsiktig plan.

Från att ha börjat i mindre skala 2008 infördes Mobil närvård i hela Skaraborg under 2013. Året därpå togs beslutet att vårdmodellen skulle införas i hela Västra Götalandsregionen. Numera får varje patient en vårdkontakt som har ansvar för hela kedjan, från kommunala insatser till primärvård och slutenvård.

De utvärderingar som har gjorts hittills har visat att patienterna upplever en stor trygghet med den här vårdmodellen.

Mobil närvård består av tre delar:

  • Ett mobilt närsjukvårdsteam med en geriatriker och sjuksköterskor med erfarenhet från såväl kommunal vård som sjukvård.
  • Ett palliativt team med specialistutbildade läkare och sjuksköterskor.
  • Mobila hemsjukvårdsläkare, distriktsläkare som har öronmärkt tid för att jobba i team tillsammans med sjuksköterskor omvårdnads- och rehabpersonal i hemsjukvården.

Det är den tredje delen med hemsjukvårdsläkare som ska undersökas i det nya forskningsprojektet.

Under de tre år som projektet ska pågå kommer patienterna och deras anhöriga att intervjuas, svara på enkäter och skatta sin känsla av välbefinnande och hemkänsla. Dels innan de får en hemsjukvårdsläkare, dels kontinuerligt över tid för att se om deras inställning ändras.

Preliminära resultat från en redan genomförd studie om hur patienter och närstående uppfattar vård i hemmet visar att patienterna upplever det som tryggt att få vårdas hemma.

Fick ta del av Vårdförbundspriset

Marianne Alärd, sjuksköterska, koordinator och utvecklingsledare för Mobil närvård i Skaraborg, var en av fyra kandidater som under 2015 hade chans att vinna Vårdförbundspriset. Priset på 200 000 kronor gick slutligen till några andra kolleger i Skaraborg, psykiatrisjuksköterskorna Anette Sannerfors och Åsa Lagerström för deras arbete med barnpsykiatrisk hemsjukvård. Mobil närvård blev dock inte lottlöst utan fick liksom övriga nominerade ta emot en prissumma på 100 000 kronor.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida