Tema sömn och omvårdnad

Sömnen bättre efter kbt med distriktssköterska

Sömnen bättre efter kbt med distriktssköterska
Distriktssköterskan Christina Sandlund drog igång kbt-sömngrupper på sju vårdcentraler. Bild: Privat

Sömnsvårigheter är ett folkhälsoproblem i Sverige. Vem ska hjälpa så många att sova bättre? Christina Sandlund menar att distriktssköterskor har en viktig uppgift, genom att leda kbt-sömngrupper. Grupperna har gett goda resultat, visar studier.

Hela 38 procent av alla vuxna svenskar uppger att de har någon grad av sömnbesvär och allt fler söker specialistvård för att få hjälp.

Läs hela Vårdfokus tema om sömn och omvårdnad här.

Många har bakomliggande sjukdomar som sömnapné, restless legs eller smärttillstånd. Men kvar finns alla som utan fysisk orsak har svårt att somna, vaknar ofta eller tidigt och har besvär av det dagtid, så kallad insomni.

— För den stora gruppen är kbt förstahandsvalet av behandling. Det är effektivare än läkemedel och resultatet håller i sig längre, säger Torbjörn Åkerstedt, sömnprofessor på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet.

Terapeuterna räcker inte till

Problemet är att terapeuterna som arbetar med kognitiv beteendeterapi, kbt, inte räcker till. Men Christina Sandlund tror att hennes profession kan bli lösningen för att så många patienter som möjligt ska får hjälp. Hon är distriktssköterska på Telefonplans vårdcentral i Stockholm och doktorand på Karolinska institutet.

Christina Sandlund har startat sjuksköterskeledda kbt-grupper för patienter med insomni på sju vårdcentraler i Stockholms läns landsting och utvärderat resultaten i en randomiserad studie. Den visar att patienterna sover bättre och använder mindre sömnmedel än jämförelsegruppen och att effekten finns kvar efter ett år.

Redan första gruppträffen berättar distriktssköterskorna för patienterna om hur pass lätt sömnsvårigheter utvecklas och vidmakthålls. Alla är beroende av god sömn och därför börjar man redan efter en några nätter med dålig sömn att oroa sig för att inte få sova tillräckligt, vilket utvecklas till en ond spiral.

— Många patienter blir lättade när de får den kunskapen. Då känner de sig mer normala. Mönstret är att oroa sig för att inte få sova. Sedan ändrar man sina sömnvanor genom att lägga sig tidigare, ligger vaken flera timmar och ältar orostankar, säger Christina Sandlund.

Väljer bort nöjen

Konsekvenserna av att inte sova kan bli stora, patienterna börjar lägga sig tidigare, väljer bort roliga händelser för att istället försöka sova, eller stannar hemma från jobbet för att vila.

– Distriktssköterskorna har fokus på att förmedla lugn och att problemet går att rätta till. Kroppen har ett eget system för att få tillräcklig vila efter sömnbrist, den kompenserar genom mer djupsömn när vi somnar.

Att prestera sömn genom att försöka tvina sig att sova går inte. I stället får patienterna under de sju träffarna lära sig metoder som fungerar. Den mest effektiva är sömnrestriktion. Då räknar patienten ut hur många timmar hen verkligen sover av de timmar som tillbringas i sängen. Om det blir sex timmar, så är det maxtiden som personen får sova och vara i sängen. Både tiden för läggdags och för uppstigande slås fast och inget smygsovande i soffan är tillåtet.

På så vis utnyttjas sömnbristen för att bygga upp ett sömnbehov.

— Redan efter en vecka brukar patienterna lättare kunna somna och sova hela nätterna. Då får de en känsla av att inget är fel på dem och att kroppen fungerar som den ska.
Christina Sandlunds forskning började med att hon som distriktssköterska själv ville kunna hjälpa patienter att sova bättre. Hon gick en kurs i kbt mot sömnbesvär och satte igång sömngrupper. Hennes vårdcentralen var knuten till Akademiskt primärvårdcentrum.

Började doktorera

Som vårdutvecklingsledare började hon utbilda distriktssköterskor för att de i sin tur skulle kunna driva kbt-sömngrupper.

– Det här är ett område distriktssköterskor har rätt kompetens att arbeta med. Vi arbetar alltid hälsofrämjande genom att ge stöd och motivera patienter. Det kan gälla motiverande samtal till rökstopp eller som här kbt för att sova bättre. Kbt är inga konstigheter, det är tydliga metoder.

När flera distriktssköterskor på sju vårdcentraler var igång med grupper började hon studera effekten genom att bli doktorand på Karolinska Institutet.

En randomiserad studie visade att sömnbesvären minskade mer i kbt-gruppen än i kontrollgruppen, som fick sedvanlig behandling. Kbt-gruppen sov bättre och använde mindre sömnmedel, vilket är en vinst eftersom omkring 70 procent tog sömntabletter när de började i gruppen. Effekterna fanns också kvar efter ett år.

I vår publiceras nästa studie som visar att patienterna blev mindre trötta och oroliga, samt hade mindre depressiva symtom och mindre koncentrationssvårigheter.

Distriktssköterskorna tar gärna emot även deprimerade personer i grupperna. Mycket tyder på att störd sömn är en del av orsakerna till depression och att kbt mot sömnstörning ger snabb minskning av depressionssymtomen. Dessutom verkar sömnterapin till och med skydda mer mot återfall än sedvanlig kbt, enligt tidigare forskning.

Det här är KBT-sömnskola

Ger ny kunskap
Sömn är livsviktigt. Insomni utvecklas av oron för att inte få tillräcklig sovtid och följer ett mönster som förvärrar sömnproblemen.
Avslappning
Enkla andningsövningar som först tränas dagtid.
Sömndagbok
Skriva upp tider och skatta sömnkvalitet.
Sömnrestriktion
Maxtid att sova och fast sovtid. Sömnbrist bygger upp sömnbehov. Sömntiden ökas på efter hand som sömnen förbättras.
Stimuliskontroll
Inget läsande eller surfande i sängen. Gå upp en stund vid sömnlöshet. Associationen mellan säng och sömn ska stärkas.
Förändrade tankar
Träna nya tankemönster som "jag har förmodligen sovit mer än jag tror" i stället för "jag kommer aldrig klara att jobba i dag". Bra att diskutera i grupp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida