ICN-kongress 2017

Studentforum: dags att förändra utbildningarna

Studentforum: dags att förändra utbildningarna
Utbildningarna borde ge mycket mer transkulturell kunskap, anser Julie Seide, masterstudent från USA. Foto: Kicki Engström Höjer

Min utbildning gav ingen transkulturell kunskap så att jag kan ge patientcentrerad vård, säger Julie Seide. Hon är med på Studentforum vid sjuksköterskornas internationella kongress i Barcelona.

Julie Seide har redan arbetat som sjuksköterska på en strokeenhet i New York. Men hon tyckte verkligen att det var baskunskaper hon fick med sig från sin sjuksköterskeutbildning.
De motsvarade inte alls de behov hon sedan hade i vården av att arbeta med patienter från så många länder och kulturer som man möter på sjukhus. Utan transkulturell kunskap tyckte hon att det var svårt att arbeta patientcentrerat. ”Det finns utrymme för förbättringar”, säger hon.

För lite transkulturellt

Det har fått Julie Seide att satsar på en master för att kunna bli nurse practitioner i primärvården, en nivå som finns i bland annat USA där sjuksköterskor får arbeta självständigt.
Hennes uttalade mål är att arbeta i mindre utvecklade länder än USA, kanske i Haiti, som hon ursprungligen kommer ifrån.

Att utbildningarna verkligen behöver förändras för att hänga med i de förändrade förhållandena för människor, i samhällen och i sjukvården är Julio Fernández Garridos budskap. Han är rektorn för sjuksköterskeutbildningen i Valencia, tidigare anlitad som expert av regeringen i utbildnings- och sjuksköterskefrågor och går igenom forskning i frågan inför studenterna på Studentforumet under ICN, den internationella sjuksköterskekongressen som just nu pågår i Barcelona.

Ledarskap

Personcentrerad vård är vad Julio Fernández Garrido vill se. Det är vad han anser att sjuksköterskor står för och han talar sig varm för sjuksköterskor som är beredda på att vara ledare inom sitt yrke. Annars går det inte att bryta läkarnas totala dominans i ledarskapet och utvecklingen av vården, säger han. Orden går hem hos studenterna, som är från en stor mängd olika länder.

.

Valentina Deramond från Chile är på väg att avsluta sin utbildning till sjuksköterska, med sex månaders praktik. Hon tycks ivrig att få komma ut i yrket för att få göra skillnad. Valentina Deramond tänker att det gäller att ge sig i kast med saker man vill åstadkomma direkt, innan man har kommit in i någon sorts ”låt gå-fas”, men hon verkar inte oroas av att hon trots fyra års studier ännu inte arbetat kliniskt.

 

 

Gärna jobba utomlands

Det tycker däremot Yu Iwagaya från Japan har varit ett problem. Efter två års studier stod hon plötsligt bland patienter och visste inte hur hon skulle prata med dem.

Yu Iwagaya.

Men både hon och Valentina Deramond skulle gärna åka utomlands för att jobba, åtminstone för ett tag. Också det hör till de förändringar som sjukvården och samhällena står inför: den ökade rörligheten bland sjuksköterskor. Det kommer att kräva att utbildningarna blir mer likvärdiga.

Det här är ICN

  • Internationella sjuksköterskeorganisationen, International council of nurses, ICN, har kongress varannat år.
  • Den inleddes den 25 maj i Barcelona med att representanter för de cirka 130 medlemsländerna träffades.
  • Den stora forskningskonferensen där sjuksköterskor från hela världen träffas och utbyter kunskap pågår till den 31 maj.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida