Primärvård

Svagt förtroende för primärvården

Svagt förtroende för primärvården
Patienterna vill ha snabbare tider, samma läkare och bättre samordning. Det framkommer i ett kunskapsunderlag som Vårdanalys publicerar i dag.

Bristande kontinuitet och låg tillgänglighet bidrar till att endast 60 procent av befolkningen har förtroende för primärvården. Det visar en rapport från Vårdanalys som nu vill se en samlad reform för att stärka primärvården.

För knappt två år sedan fick myndigheten för vård-och omsorgsanalys, Vårdanalys, i uppdrag av regeringen att analysera förutsättningar för en patientcentrerad och jämlik primärvård. När rapporten nu är klar visar den på brister i flera av de egenskaper som borde vara primärvårdens styrkor jämfört med annan vård – tillgänglighet, kontinuitet och samordning, sammanfattar Vårdanalys.

Förtroendet för primärvården är svagt. Endast 60 procent av befolkningen säger att de har förtroende för sin vårdcentral. Det hänger bland annat ihop med tillgängligheten. Till exempel fick 90 procent av patienterna en läkartid inom vårdgarantin på sju dagar, men endast 60 procent av patienterna tyckte att väntetiden var rimlig.

Efterlyser en reform

Det är stora lokala skillnader i om patienterna får träffa samma läkare på vårdcentralen – det varierar mellan 35 och 67 procent. En av fyra patienter upplever inte att primärvården hjälper dem i tillräcklig hög grad med samordning mellan olika vårdkontakter.

Vårdanalys drar slutsatsen att primärvården saknar flera förutsättningar för att bli den trygga bas som den är tänkt att vara och föreslår att regeringen tar initativ till en primärvårdsreform med fokus på tre viktiga utvecklingsområden:

  • Tydliggör primärvårdens uppdrag och funktion, med fokus på tillgänglighet, samordning och kontinuitet.
  • Säkerställ att primärvården har rätt kompetens och resurser.
  • Stärk primärvårdens utvecklingskraft och skapa förutsättningar för lärande.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida