Titeln mas kan försvinna

Titeln mas kan försvinna
I arbetsuppgifterna för medicinskt ansvarig sjuksköterska ingår bland annat att granska och se till så att journalföring, läkemedelshantering och anmälningar fungerar på rätt sätt.

Oro bland medicinskt ansvariga sjuksköterskor när Socialstyrelsen upphävt de allmänna råden.

De allmänna råden från 1997 om bland annat ”medicinskt ansvarig sjuksköterska” i kommunerna upphävdes av Socialstyrelsen i februari eftersom de inte längre är aktuella.

Det har orsakat mycket oro bland dem som fram till nu har varit masar.

Samma ansvar och arbetsuppgifter

– Många frågar sig vad rollen innebär när titeln inte längre finns, säger Ulla Olsson, ordförande i Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor.

Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetsförordningen, som reglerar vad en medicinskt ansvarig sjuksköterska har för ansvar och arbetsuppgifter, har dock inte ändrats.

Oklart när översyn ska göras

Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor har skrivit till Socialstyrelsen och ifrågasatt att råden tagits bort utan att något nytt har kommit. Risken finns att det särskilda ansvaret urholkas och mandaten försvagas, anser man.

I ett svar skriver generaldirektören Lars-Erik Holm att han inser behovet av vägledning om mas. För tillfället pågår inget sådant arbete på Socialstyrelsen, men det är något som han lovar att ta upp vid nästa verksamhetsplanering.

Årsmöte och utvecklingsdagar

Frågan kommer att diskuteras vid Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskors årsmöte som hålls i dag i samband med föreningens utvecklingsdagar den 6-7 maj.

På utvecklingsdagarna medverkar också Ivo:s generaldirektör Gunilla Hulth Backlund och Göran Stiernstedt, nationell samordnare och regeringens utredare för effektivare resursutnyttjande inom vården.

Mer om programmet på riksföreningens hemsida.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida