Granskning

Tomma platser på specialistutbildningarna

Tomma platser på specialistutbildningarna
Annica Ernesäter, utbildningsledare på specialistprogrammen vid Gävle Högskola, hoppas att fler sjuksköterskor ska få möjlighet att vidareutbilda sig. Foto: Anna Simonsson

Antalet platser ska utökas på specialistutbildningarna för sjuksköterskor. Men  19 av landets 25 lärosäten rapporterar att de inte lyckas fylla platserna, visar en granskning som Vårdfokus har gjort.

Bristen på specialistsjuksköterskor är stor och förra året beviljade regeringen 600 extra studieplatser fördelat på samtliga 25 högskolor och universitet som anordnar specialistutbildningar.

Men när Vårdfokus granskat fördelningen av de nya platserna framkommer det att 19 av lärosätena står med tomma platser på utbildningarna. Frågan är hur många fler specialistutbildade sjuksköterskor som kommer att examineras när det visar sig att även studenter är en bristvara.

Plus blir minus

Att ett givet antal sjuksköterskor in per automatik inte genererar lika många specialister ut kanske inte är så konstigt. Lite svinn får man räkna med. Det finns med i lärosätenas kalkyl och justeras med överintag.  Men nu beskriver flera av de ansvariga programråden som Vårdfokus varit i kontakt med en negativ trend med sjunkande antal kursdeltagare under de senaste åren. De är bekymrade.

Ett exempel är den klass som startade distriktssköterskeutbildningen vid Högskolan i Gävle i höstas. I den gruppen går nu 9 studenter, mot normalt 18-20.

– Det kom som en överraskning för oss och vi funderar vad det kan bero på. Är det ett resultat av den höga arbetsbelastningen ute i vården, att det är svårt att få tjänstledigt?  Vi vet inte säkert. Men jag har talat med flera sjuksköterskor som säger att de vill vidareutbilda sig, men att de inte har råd, säger Annica Ernesäter, utbildningsledare på specialistprogrammen vid Gävle högskola.

Fler vfu-platser behövs

Fler än hälften av landets högskolor och universitet upplever att det finns ytterligare en flaskhals i systemet när det handlar om att få ut fler vidareutbildade sjuksköterskor.  14 lärosäten uppger att de har svårigheterna att få loss tillräckligt med vfu-platser vilket begränsar hur många studenter de kan ta in.

Den planerade utökningen av studieplatserna, som Vårdfokus tidigare skrivit om, genomförs succesivt under 2015- 2017. I dagsläget har lärosätena kommit olika långt. Röda Korset högskola har inkluderat samtliga platser bland annat genom att starta upp helt nya utbildningar.

Andra universitet utökar gradvis, som Linnéuniversitet. Högskolan i Blekinge har liknande svårigheter och startar därför upp två nya utbildningar till hösten, barn och diabetesvård, och hoppas på så väl ökat antal sökande som nya vfu-platser. 

Fakta

Här är de specialistinriktningar där det blir flest nya platser:

  • Psykiatri           
  • Akut                 
  • Äldrevård         
  • Intensivvård     
  • Distrikt              

(Baserat på antal platser som lärosätena startat, eller planerar att starta under 2016).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida