Trots sjuksköterskornas medverkan tappade riksstämman besökare

Trots sjuksköterskornas medverkan tappade riksstämman besökare
Birgitta Wedahl, Svensk sjuksköterskeförening.

Drygt 1 000 färre besökte Medicinska riksstämman i år jämfört med förra året. Flera andra arrangemang som konkurrerar och svårigheter för läkare och sjuksköterskor att få ledigt nämns som förklaringar.

10 december 2010

Både Svensk sjuksköterskeförening och Svenska läkaresällskapet har fått höra från sina medlemmar att de har haft svårt att få ledigt för att vara med på mässan.

Möjlighet till kompetensutveckling

I år var SSF, Svensk sjuksköterskeföreningen, medarrangör. Birgitta Wedahl,  ansvarig för utbildnings- och vårdutvecklingsfrågor, tycker det är synd att inte fler sjuksköterskor tog chansen att ta del av det digra innehållet.

– Det här är en fantastisk möjlighet till kompetensutveckling. Det var ett mycket bra program med väldigt intressanta föreläsare och man önskade när man satt där att fler hade kunnat vara med, säger hon.

Trots att SSF med sina 76 000 medlemmar var medarrangör stannade besökssiffran i år på 9 286, jämfört med 10 500 året innan och 13 000 besökare år 2008.

Långsiktigt projekt

Birgitta Wedahl tror att det är ett långsiktigt projekt att få sjuksköterskorna att se Medicinska riksstämman som sin scen när det gäller kompetensutveckling.

– Det tar lite tid att föra ut att vi också finns där, men redan i januari börjar vi planera för nästa stämma.  Vi kommer att utöka vår medverkan så mycket vi kan.

För Svensk sjuksköterskeförening är samarbetet med läkarna viktigt.

– I dag pratar man mycket om teamarbete i vården och vi vill visa vägen genom ett nära samarbete mellan professionernas organisationer, säger Birgitta Wedahl.

Bredare programinnehåll

Mats Bauer, VD för Svenska läkaresällskapet, framhåller att sjuksköterskornas medverkan har breddat innehållet på stämman. Nu diskuteras inte bara strikt medicinsk vetenskap, utan även frågor som omvårdnad, etik, jämlikhet och kvalitet i vården. Men visst är de sjunkande besökssiffrorna ett problem:

– Det har varit en långsam men stadig nedgång under flera år. Främst beror det nog på att det i dag finns flera konkurrerande konferenser och aktiviteter, men många berättar också att de inte får ledigt för att vara med. Det är tråkigt eftersom det här är en både billig och effektiv form för vidareutbildning och kompetensutveckling, säger Mats Bauer.

Tar själva hand om utställarna

Arrangörerna är nöjda med årets program och enligt Mats Bauer är den viktigaste åtgärden för att få många att vilja besöka riksstämman just att erbjuda ett brett och bra innehåll.

Han berättar också att från och med nästa år kommer Svenska läkaresällskapet att själv ta hand om utställningsdelen, det har tidigare har skötts av mässarrangören.

– Utställarna har viktig kunskap att förmedla på mässan och vi vill ha en närmare dialog med dem, säger Mats Bauer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida