Samordning

Tryggare väg hem för äldre

Tryggare väg hem för äldre
Carina Göransson och Kåre Sefaniassen pratar igenom utskrivningen efter hans tid på avdelningen efter en höftfraktur.

En ny samordnare, specialistsjuksköterska i äldrevård, har sett till att utskrivningen av patienter blivit bättre och säkrare. Nu prisas ortopedavdelningen på Ljungby lasarett.

12 november 2015

För ett år sedan införde sjuksköterskorna på ortopedavdelningen ett nytt arbetssätt. En specialistsjuksköterska och hennes kollega tog över alla utskrivningar. Igår fick de Alertpriset av Kronobergs region.

Innan förändringen hade sjuksköterskorna svårt att hinna med alla sina arbetsuppgifter. De var ansvariga för omvårdad och läkemedelsdelning för åtta patienter, och skulle samtidigt hinna hålla i kontakterna med kommunen och anhöriga.

God och säker vård

Samtidigt som fyra patienter närmade sig hemgång, kunde de övriga vara svårt sjuka och behöva kontakter med medicin- eller infektionsavdelningen.

– Det var inte den bästa lösningen för de äldre. För att bedriva god och säker vård ville vi ha ett strukturerat omhändertagande, säger Carina Göransson, en av samordnarna.

I vanliga fall jobbar hon tillsammans med en specialistsjuksköterska med inriktning mot äldre, Jenny Karlsson, på tjänsten. Men just nu är Jenny föräldraledig.

– Jag skulle också gärna utbilda mig till specialistsjuksköterska med inriktning äldre. Jag har ett stort engagemang för våra gamla patienter. De behöver få god vård och känna sig trygga och välinformerade. Rollen som specialistsjuksköterska för äldre behöver få högre status i vården, likvärdig med intensivvårdssjuksköterskan eller barnmorskan, säger Carina Göransson.

Avlastar kollegerna

Numera får avdelningens andra sjuksköterskor koncentrera sig på patienterna och dagens arbete. De nya samordnarna sköter alla kontakter som har med utskrivning och hemgång att göra.

– Vi har fått en närmare kontakt med biståndsbedömarna i kommunerna och planeringen går lättare. Om patienten bara behöver hjälp med mat och tillsyn kan kommunen ibland ordna det till nästa dag, säger Carina Göransson.

Hon är stolt över priset på 10 000 kronor och juryns motivering som inleds med:

”De angriper ett högaktuellt ämne som är väldigt efterfrågat från vårdtagare. Ett utvecklingsarbete som gett påtaglig effekt för både patienten och avdelningen.”

Ringer upp i hemmet

Utvecklingsarbetet kallas för ”Trygg och säker vårdkedja för den sjuka äldre”.

– Vi försäkrar oss om att patienten, eller när det behövs, den anhöriga förstått allt inför hemgång. Det är allt från operationen, läkemedelsförändringar och provsvar till borttagning av stygnen. Vi ska vara överens om vilken hjälp med omvårdnad de behöver i hemmet.

Under året har 146 patienter planerats hem av den nya samordnarfunktionen. Samordnaren ringer sedan upp efter några dagar för att försäkra sig om att det fungerar hemma. Det ställer frågor utifrån en enkäten ”Webbkollen Sjukhus” och den sammanlagda statistiken visar att patienterna är nöjda.

– Samtalet är uppskattat och patienterna upplever det som värdefullt att personalen hör av sig.

Samtidigt tycker sjuksköterskorna på avdelningen att de blivit avlastade.

– Arbetsmiljön har förbättrats och stressen minskat.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida