arbetsmiljö

Tunga lyft på fel sätt – så kan arbetsskadorna minska

Tunga lyft på fel sätt – så kan arbetsskadorna minska
Det är viktigt att det finns adekvat utrustning och att medarbetare har kunskap om hur den används på rätt sätt, enligt Arbetsmiljöverkets rapport. Arkivbild: Mostphotos.

Skador och belastningsbesvär blir resultatet när patienter flyttas och lyfts på fel sätt. Nu har Arbetsmiljöverket utvärderat den kunskap som finns om vilka åtgärder som kan minska arbetsskadorna.

Belastningsskador som uppstår i samband med personförflyttningar är en av de vanligaste arbetsskadorna inom vård och omsorg. Forskning visar att de som dagligen genomför personförflyttningar har ökad risk att få ländryggsbesvär och bland sjuksköterskor är det en stor andel som rapporterar att de har arbetsrelaterade muskulära besvär.

Det konstaterar Arbetsmiljöverket i sin rapport ”Säkrare personförflyttningar” där man låtit forskare sammanställa kunskapen om vilka åtgärder som är effektiva för att skapa säkrare personförflyttningar där varken personal eller patienter kommer till skada.

Läs också: Skador på vårdpersonal sker ofta nära patienten

Använda utrustning på rätt sätt

Enligt rapporten hjälper det inte att bara skicka iväg medarbetare på kurs där de får lära sig säker personförflyttning, utan det är mycket annat som också måste till.

Det är viktigt att det finns adekvat utrustning och att den används på rätt sätt – och inte är inlåst någonstans långt borta. Alla medarbetare måste ha aktuell kunskap och det ska finnas en kultur på arbetsplatsen som gör att utrustningen används.

En annan slutsats är att för den som redan har ländryggssmärta kan fysisk träning i kombination med utbildning minska smärtan.

Framgångsfaktorer som minskar antalet skador:

  • Arbeta med coacher på arbetsplatsen som utbildar medarbetare.
  • Att både chefer och medarbetare är aktivt engagerade och jobbar med frågan.
  • Workshops där man gemensamt ser över vilka problem man har och tittar på vad som kan göras.
  • Utveckla strategier tillsammans – ta fram riktlinjer och policys.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida