Sjuksköterskekrisen

Underläkare ersätter sjuksköterskor på Akademiska

Underläkare ersätter sjuksköterskor på Akademiska
"Vill vi ha sjuksköterskor i svensk sjukvård, då är lösningen med underläkare fel. Om vi kommer överens om att sjuksköterskor inte behövs – kör på, säger Sofia Lindström, vice ordförande för Vårdförbundet i Uppsala.

Snart kommer flera team på urologavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala att bestå av en undersköterska och underläkare under utbildning, i stället för en sjuksköterska. "Det här är helt fel. Underläkare har inte den kompetensen", säger Sofia Lindström från Vårdförbundet i Uppsala.

27 november 2018

På en Facebooksida för underläkare annonserar just nu urologavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala efter ”underläkare med specifik omvårdnad som uppdrag”. De som efterfrågas är studerande på läkarprogrammet, som minst kommit till termin 10.

Enligt annonsen ska underläkarna ha omvårdnadsfokus och bilda team med en undersköterska. Underläkarnas arbetsuppgifter blir att ha ansvar för att tillgodose patienternas enskilda behov av omvårdnadsåtgärder som smärtlindring och läkemedel, att iordningsställa och administrera läkemedel och riskbedöma patienter gällande fall, trycksår och undernäring, bland annat.

Många upprörda

Annonsen, som väckt stor debatt i sociala medier, uppmärksammades först av en sjuksköterska som läser till läkare. Hon reagerade på att arbetsuppgifterna ”lät väldigt bekanta”.

”De måste ha skrivit fel, det är ju en sjuksköterska de letar efter”, kommenterar någon annan.

”Nej”, svarar verksamhetschefen Elisabeth Nelsson. Annonsen är korrekt och hon förstår inte varför den väcker så mycket ilska och oro bland sjuksköterskor. Hon ser rekryteringen av underläkare som en kortsiktig lösning för att kunna öppna fler vårdplatser, trots bristen på sjuksköterskor.

– Kan vi välja så anställer vi hellre sjuksköterskor, vi har annonser ute hela tiden. Det här är inte hållbart på sikt men en bra temporär lösning, säger hon.

Ser inga risker

Så länge de underläkare som anställs har erfarenhet av vården sedan tidigare, exempelvis som undersköterskor, ser hon inga risker med att de saknar utbildning i omvårdnad. I stället lyfter Elisabeth Nelsson fram att underläkarna som tar uppdraget får med sig bra erfarenheter inför sitt kommande yrkesliv och att deras insats kommer att förbättra arbetsmiljön för alla.

Så har även andra sjukhus resonerat som tidigare prövat att ersätta sjuksköterskor med underläkare: Nödlösning med avdelningar utan sjuksköterskor.

Sofia Lindström, vice ordförande för Vårdförbundets avdelning Uppsala, håller inte med om att underläkare har tillräcklig omvårdnadskompetens för att göra en sjuksköterskas jobb.

– Punktinsatser kan vem som helst göra. Men som sjuksköterska har du helhetssynen, du ser och bedömer hela människan och vad hon eller han behöver. Den kompetensen kan du inte få av några veckors inskolning, säger hon.

På flera avdelningar

Enligt Sofia Lindström finns det redan underläkare med sjuksköterskeuppgifter i tjänst på Akademiska sjukhuset i Uppsala på minst ett ställe, neurokirurgen . Även kirurgen är på väg att göra samma sak, berättar hon.

Precis som många av de sjuksköterskor som kommenterat annonsen i sociala medier tycker Sofia Lindström att arbetsgivaren alltför lättvindigt låter en annan yrkeskategori göra sjuksköterskornas arbetsuppgifter, utan rätt kompetens.

Hon ser flera problem, förutom att underläkare saknar utbildning i omvårdnad och patientrisken det innebär. Det blir färre som kan handleda studenter och dessutom tror hon att satsningen kommer att slå tillbaka på Akademiska sjukhusets möjligheter att rekrytera fler sjuksköterskor i framtiden.

Men vad ska arbetsgivaren göra, om de behöver fler sjuksköterskor men inte får några sökanden på sina annonser?

– Lyft vikten av omvårdnad och sjuksköterskans kompetens istället. Låt specialistutbildade få använda sin kompetens i större utsträckning, låt seniora få stötta yngre kolleger. Sedan handlar det om grundläggande saker som lön, löneutveckling och arbetstider. Arbetsgivaren har missat den långsiktiga planeringen i arbetet med att behålla och rekrytera sjuksköterskor, säger hon.

Skriv avvikelser

Nu uppmanar Vårdförbundets avdelning Uppsala alla medlemmar att skriva avvikelser om de misstänker att patienter riskerar att fara illa, att rapportera till cheferna och facket och prata mer öppet om bristerna i vården.

– Arbetsgivaren säger att folk dör i kö. Att det är den här vården eller ingen vård. Självklart vill jag inte att någon ska behöva dö i kö, men jag vill inte heller att någon ska dö av sämre vård, säger Sofia Lindström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida