bemanning

Flera sjukhus stänger sina sjuksköterskelösa enheter

Flera sjukhus stänger sina sjuksköterskelösa enheter
Östra sjukhuset i Göteborg och Skaraborgs sjukhus var först med att öppna enheter bemannade utan sjuksköterskor. Nu stängs de - i alla fall för hösten.

Både Skaraborg och Östra sjukhuset stänger de enheter som bemannats utan sjuksköterskor. Orsaken är dels att de lyckats rekrytera fler sjuksköterskor och dels att platserna varit svåra att fylla.

13 november 2017

Skaraborgs sjukhus och Östra sjukhuset i Region Västra Götaland väljer att stänga de enheter där utskrivningsklara patienter vårdats på medicinavdelningarna. De så kallade uk-platserna startades i januari och vitsen var att undersköterskor skulle sköta omvårdnaden själva. Sjuksköterskornas arbetsmiljö var ohållbar och de behövde avlastning.

Under våren fanns 18 uk-platser på Östra sjukhuset i Göteborg. På Skaraborgs sjukhus var det 8 platser som under sommaren utökades till det dubbla.

– De är nedlagda nu. Uk-platserna innebar en ökad belastning på sjuksköterskorna på avdelningen bredvid, som fick rycka in, säger Lene Lorentzen, förtroendevald för Vårdförbundet på Skaraborgs sjukhus.

Riskanalys i våras

En riskanalys som gjordes där redan i våras, av arbetsgivaren tillsammans med facket, chefer och personalrepresentanter, visade stora risker vad gällde personalens arbetsmiljö och även för patientsäkerheten.

På Östra sjukhuset tycker verksamhetschefen Maria Taranger att satsningen varit lärorik.

Hon säger att det finns tre orsaker till att Östra sjukhuset nu valt att stänga platserna.

  • Dels har de lyckats rekrytera fler sjuksköterskor och kan ha 25 platser öppna med standardbemanning, istället för tidigare 21 platser plus 7 uk-platser.
  • Dels innebär hösten färre äldre patienter som är utskrivningsklara och väntar på hemgång, korttidsboende eller geriatrisk vårdplats.
  • Dessutom har det varit svårt att lyckas belägga platserna. För patientsäkerhetens skull har kriterierna varit stränga för vilka patienter som skulle vårdas där. Inga fler undersökningar skulle vara planerade och kravet var också att alla förberedelser för hemgång vara klara.

– Det har varit krävande att ha utskrivningssamtal, utskrivningspapper och läkemedelslista helt klart. Sedan är incitamenten att få det gjort svåra, eftersom det då genast kommer en ny patient från akuten. Så är det ju på ett akutsjukhus, säger Maria Taranger.

Använda arbetssättet

Men Östra sjukhusets medicinavdelningar kommer att använda delar av arbetssättet även framöver genom att fortsätta förbereda patienter som är utskrivningsklara väl.

– Vi ska också fortsätta differentiera sjuksköterskornas arbetsuppgifter. Om till exempel erfarna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor ansvarar för utskrivningsklara patienter, som är förhållandevis mindre tidskrävande, kan de finnas till hands för att stötta de nya sjuksköterskorna.

Kan öppnas igen

Men redan efter julhelgerna kan det bli aktuellt att öppna uk-platser bemannade utan sjuksköterskor. Liksom tidigare ska sjuksköterskor finnas på samma avdelning, på ett sätt till hands, men med ansvar för andra patienter.

– Vi har prövat oss fram, och mixtrat med konceptet. Jag tror att vi kan behöva öppna platserna i någon form igen efter trettonhelgen. Erfarenheten säger att då har vi många äldre patienter som är utskrivningsklara, men att kommunerna inte kan ta emot dem, säger hon.

Förutom Skaraborgs sjukhus och Östra sjukhuset så öppnades liknande enheter på Ystads sjukhus och Helsingborgs sjukhus i Skåne i somras. Likaså på Danderyds sjukhus utanför Stockholm, som öppnade två avdelningar.

En stängd på Danderyd

Men som Vårdfokus tidigare rapporterat stängde Danderyds sjukhus en av dem i mitten av augusti då den mest pressade delen av sommaren var över. Den andra avdelningen har däremot blivit kvar efter sommaren och är fortfarande öppen.

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening vänder sig emot avdelningar och enheter utan sjuksköterskor på akutsjukhus, med anledning av forskning som visar att dödligheten hos patienter ökar när sjuksköterskor byts mot lägre utbildad personal.

På Ystads sjukhus öppnades i somras en observationsenhet i anslutning till akutmottagningen bemannad med undersköterskor, med stöd med sjuksköterskor från den närliggande hjärtintensiven. Patienterna ska framför allt vara de som inte behöver skrivas in på sjukhuset, utan väntar på hemgång eller annan vårdgivare.

Svårt rekrytera

Ystads sjukhus har haft stora problem att behålla och rekrytera sjuksköterskor under året och prövar sig fram med förändringar i kompetensmixen, till exempel har fler undersköterskor, sekreterare och receptarier anställts.

Verksamhetschefen Morten Ljungdahl menar att den nya enheten i anslutning till akuten fortfarande behövs.

– Vi har kvar enheten. Skälet är, som det också var inför sommaren, att vi måste hantera de patienter som kommer till oss. Vi håller på att rekrytera medarbetare, men fram tills detta är i fas, så behöver vi arbeta på detta sätt, säger han.

Ystads sjukhus har även utvärderat enheten.

– I utvärderingen har vi inte sett några ökningar i antalet avvikelser, och inte heller några allvarliga avvikelser.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida