Krönika: Utan den kliniska blicken stannar vården

Krönika: Utan den kliniska blicken stannar vården
Maria Sedemark. Foto: Josefin Mirsch

Nu är det kris. Igen. Sveriges akutmottagningar saknar sjuksköterskor. Såväl erfarna som nyanställda slutar på löpande band.

4 november 2015

Flykten kan bero på stress, arbetstider eller dålig lön. Jag menar att en stor del av krisen beror på bristen på erfarna sjuksköterskor som lär upp de nya. På ett av Stockholms större sjukhus slutar de erfarna, men få med erfarenhet söker sig dit. Tidigare var kravet för anställning två års yrkeserfarenhet. Nu går det att få anställning direkt efter avslutad utbildning. Förut skolades sjuksköterskan in två veckor på varje disk (medicin, kirurgi, ortopedi). Nu får den nyanställda ofta klara sig med ett arbetspass per disk. Ett arbetspass! Av egen erfarenhet vet jag, för det är vad som erbjuds oss bemanningssjuksköterskor på en ny arbetsplats, att det kan vara alldeles för lite. Fast vi har åtminstone flera års yrkeserfarenhet i bagaget som ger trygghet. Men hur känns det för den som är nyutexaminerad eller aldrig tidigare har satt sin fot på en akutmottagning???

Sjuksköterskebristen är en gåta, det är ju inte så att utbildningsplatserna står tomma. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, har det aldrig funnits så många sjuksköterskor som nu. Låga löner och dålig arbetsmiljö sägs vara anledningar till att de slutar. Jag tänker att oförmågan hos arbetsgivaren att ta vara på den kompetens som en sjuksköterska med många års yrkeserfarenhet har är en annan. Visst, bra lön och arbetsmiljö är viktigt, men i min yrkesutövning vill jag även ha bekräftelse och uppskattning för mina kunskaper. Helt enkelt få höra och känna att jag är kompetent och gör ett bra jobb.??

En sådan viktig kunskap är den kliniska blicken. Klinisk blick — så torrt det låter. Dött. Sterilt. Men bakom orden döljer sig en av de viktigaste av alla kunskaper och verktyg som finns i vården. Detta att se hur patienten mår, se gradvisa förändringar, små signaler och nyanser i hälsotillståndet. Eller se att hen är i behov av toabesök eller kanske smörgås och en kopp kaffe.?

Den kliniska blicken är a och o på en akutmottagning och kräver många års arbete att utveckla. Hos en nyutexaminerad sjuksköterska saknas den, och det är inget konstigt eller fel med det. Men saknas erfarna sjuksköterskor med denna kunskap att lära av är risken stor att misstag görs, att nyutbildade sjuksköterskor slutar för att de känner att de inte kommer in i yrket ordentligt. Den kliniska blicken ger säkerhet i vården, tyvärr något arbetsgivare inte värdesätter och inser vikten av.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida