specialistutbildning

Vårdförbundet reagerar starkt mot Moderaternas förslag

Vårdförbundet reagerar starkt mot Moderaternas förslag
Utbildning till specialistsjuksköterska ska ske på universitet och högskolor, slår Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro fast.

Det är viktigt att specialistutbildningen även i fortsättningen är knuten till akademin, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

– Ansvaret för examination av specialistsjuksköterskor ska även i fortsättningen ligga på universitet och högskolor för att säkra den akademiska nivån, säger Sineva Ribeiro.

Vårdfokus kunde i går berätta om att Moderaterna i Stockholm i början av nästa år kommer att uppvakta regeringen med ett nationellt förslag om att specialistsjuksköterskeutbildningen ska skötas av landsting och regioner.

I en intervju säger personallandstingsrådet Peter Carpelan (M) att han vill se en mer praktisk inriktad specialistsjuksköterskeutbildning som drivs av landstingen och fungerar ungefär som läkarnas AT- och ST-tjänstgöring.

Men Vårdförbundets ordförande tycker att det är helt fel väg att gå.

– Vi vill se Akademisk specialisttjänstgöring som sker både på universiteten och i hälso- och sjukvården, säger Sineva Ribeiro.

Hon anser att det är viktigt att säkra kunskapen i omvårdnad både i forskningen och i vårdens vardag. Därför vore det helt fel att införa specialistutbildning som inte är knuten till akademin.

– Vi förstår att den alarmerande bristen på specialistsjuksköterskor skapar desperation. För att råda bot på bristen måste arbetsgivare erbjuda goda villkor och en bra löneutveckling för de specialistsjuksköterskor som finns i hälso- och sjukvården så att de stannar kvar. Sedan måste fler utbildas genom att Akademisk specialisttjänstgöring, AST erbjuds sjuksköterskor i hela landet. Vi vill se ett statligt nationellt ansvar för det, säger Sineva Ribeiro.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida