Värmland. AST är modellen när 48 får specialistutbildning med lön

Landstinget satsar för att få nya specialistsjuksköterskor. Annonser om utbildningstjänster redan ute.

Ytterligare ett landsting anammar Vårdförbundets idé om akademisk specialisttjänstgöring, AST. Värmland har utlyst 14 tjänster redan i år och fortsätter med fler de kommande åren.

Beslut är fattade, budget finns och annonser ligger ute. Men än vill inte landstinget kalla dem AST, utan väljer utbildningstjänster, liksom regionen Västra Götaland gjort.

– Vi är jätteglada att beslut är fattat och tjänsterna utlysta. Det vi saknar är att ett kollektivavtal inte är tecknat. Men den överenskommelse som skrivs under av sjuksköterskorna som får tjänsterna bygger på andra landstings kollektivavtal för AST, säger Eva Strandh, Vårdförbundets ordförande i Värmland.

Äldre och psykiatri

Utbildningstjänsterna utlyses inom de verksamheter och specialistutbildningar där behoven är störst, vilka är vård av äldre, palliativ vård, onkologi, psykiatri och i viss mån intensivvård och distrikt.

Eva Strandh menar att det varit avgörande att Vårdförbundets så intensivt lyft fram idén om AST både lokalt och i hela landet för framgången. Förbundet har också haft stöd av vissa politiker i landstinget som anammat idén och drivit på.

– Vi har jobbat stenhårt för det här. Det här kommer bidra till att hålla kvar sjuksköterskor i Värmland och befrämjar rekryteringen. Arbetsgivaren visar nu sin vilja. Det är en överlevnadsfråga för arbetsgivaren, de visar att de är i behov av specialistsjuksköterskor och beredda att betala.

Går utbildning på halvtid

De som anställs och antas på universitet eller högskola får gå halvtidsutbildningar inom ramen för sin anställning och med full lön. De förväntas under utbildningen dela med sig av nya rön och vetenskap aktivt på avdelningen.

Några av utbildningarna finns i Karlstad, andra i Örebro. Pengar finns avsatta för nödvändiga resor, logi och litteratur. Under kommande två år tillkommer 17 utbildningstjänster varje år.

Tidigare har landstingen i Kalmar och Blekinge och kommunerna Heby och Karlskrona tecknat kollektivavtal om AST. Överenskommelser har också tecknats i Region Örebro och Västerbottens landsting. Förutom Värmland har även regionerna Västra Götaland och Skåne infört utbildningstjänster, som liknar AST.

Det här är AST – akademisk specialisttjänstgöring

  • Sjuksköterskan har en speciell tjänst och går sin specialistutbildning på universitet eller högskola.
  • Utbildningstjänsten är reglerad i kollektivavtal.
  • Utbildningen genomförs till stor del i vårdverksamheten för att integrera teori och praktik.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida