Akademisk specialisttjänstgöring

Värnamo först med att införa AST i Jönköpings län

Värnamo först med att införa AST i Jönköpings län
Eva-Lotta Lager, ordförande i Vårdförbundets Jönköpingsavdelning, är mycket glad för att Värnamo kommun tecknat avtal om AST. "Det är ett sätt att ta gemensamt ansvar". Foto: Ulf Huett

Vårdförbundet i Jönköpings län har nyligen kommit överens med Värnamo kommun om att införa betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

Av Jönköpings 13 kommuner är Värnamo först ut med att skriva på ett lokalt kollektivavtal om införande av akademisk specialisttjänstgöring, AST, enligt den modell som Vårdförbundet har utarbetat.

– Det är jätteroligt att vi har fått till vårt första AST-avtal. Det är lite extra intressant att det är en kommun som tar steget, vi ser att behovet av specialistkunskap ökar även där, säger Eva-Lotta Lager, ordförande i Vårdförbundets Jönköpingsavdelning.

Gemensamt ansvar

Sedan tidigare har Region Jönköping och två kommuner i länet infört utbildningsanställningar som i stort sett följer AST-modellen, men utan att kollektivavtal tecknats med Vårdförbundet.

– Regionen erbjuder 60 utbildningsanställningar om året, vilket är fantastiskt bra. Men det är tråkigt att de inte har tecknat avtal med oss, av någon anledning finns en rädsla för det. Det är konstigt för avtalet handlar bara om att ge förutsättningar för vidareutbildning, det ställer inga krav på hur många tjänster arbetsgivaren måste införa. Ett avtal tycker jag visar att vi gemensamt, arbetsgivaren och professionen, tar ansvar för framtidens kompetensförsörjning, säger Eva-Lotta Lager.

Läser på halvfart

Värnamo kommun har budgeterat för fyra utbildningstjänster per år, till att börja med. Studierna kommer i första hand att ske på halvfart, med resterande del i kliniskt arbete. Men enligt avtalet finns det möjlighet att läsa på andra hastigheter om det är nödvändigt.

  • Full lön gäller under hela studietiden och den anställda är även med i den årliga löneöversynen i enlighet med gällande kollektivavtal.
  • Den anställda har möjlighet att ansöka om ersättning för studielitteratur och resor.
  • Om studierna avbryts behöver sjuksköterskan inte betala tillbaka några pengar.
  • Efter godkänd examen placeras medarbetaren på en anställning som specialist. Bytet av titel innebär en ny och högre lön, men det finns ingen specificerad miniminivå.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida