Sommaren 2018

Varnar för att ta jobb som sjuksköterskeassistent

Varnar för att ta jobb som sjuksköterskeassistent
Byta dropp, skriva slutanteckningar och sätta kateter är något som sjuksköterskeassistenter skulle kunna göra. Arkivbild: Getty Images

Inför sommaren erbjuder Region Jämtland Härjedalen nyutbildade sjuksköterskor anställning som sjuksköterskeassistenter i väntan på legitimation från Socialstyrelsen. Vårdförbundet förstår inte vitsen och är oroliga för att tjänsten ska erbjudas studenter som gått ut termin fem.

Snart tar en ny kull sjuksköterskestudenter examen och kommer ut som ett efterlängtat tillskott i vården. Men för att börja arbeta som sjuksköterskor behöver de få sin legitimation från Socialstyrelsen, något som kan ta ett par veckor. Ett gissel anser många arbetsgivare som är angelägna om att få in sjuksköterskorna i verksamheten så snabbt som möjligt innan sommarschemat drar i gång.

Tillfällig tjänst

Region Jämtland Härjedalen vill skynda på processen och erbjuder nya sjuksköterskor  anställning som sjuksköterskeassistenter innan de har fått sin legitimation.

Anny Åsén, personaldirektör vid region Jämtland Härjedalen, skriver i ett mejl till Vårdfokus att det innebär att sjuksköterskorna kan få utföra arbetsuppgifter som inte är reglerade enligt Socialstyrelsen. Vilka arbetsuppgifter som är aktuella bedöms efter sjuksköterskans kompetens och erfarenhet.

– Tiden som sjuksköterskeassistent motsvarar i princip inskolningstiden och de får lön som sjuksköterskor, skriver Anny Åsén.

Kan bli aktuellt för studenter

Enligt Vårdförbundet planerar regionen att även göra det möjligt för studenter som gått ut termin fem att arbeta som sjuksköterskeassistenter. Anny Åsén svarar att det inte ser ut så i dagsläget, men att det visst kan bli aktuellt längre fram. 

– Att anställa dem som sjuksköterskeassistenter är att ge dem för stora kläder från början, ansvaret blir för stort. Det finns risk för att det blandas ihop till exempel i en akut situation. Då är det ingen som läser på skylten och ser att det står sjuksköterskeassistent utan de förväntas kanske göra mer än de bör. Blir något fel kan de riskera att bli av med sin legitimation innan de ens fått den säger Kerstin Lilja, vice ordförande för Vårdförbundet Jämtland.

Hon menar att ett bättre alternativ är att de arbetar som undersköterskor med delegation på vissa arbetsuppgifter till exempel att sätta kateter eller infarter.

Kerstin Lilja tycker inte om att arbetsgivare gör egna varianter av den skyddade yrkestiteln sjuksköterska. Egentligen borde det inte vara något problem att anställa dem som sjuksköterskor från början med en klausul i avtalet om vad de inte får göra innan de fått sin legitimation. Det handlar ju bara om ett par veckor. I dagsläget lovar Socialstyrelsen att deras handläggningstid för legitimationer är högst två veckor.

Läs mer: Legitimation senast två veckor efter examen

Fråga om råd

Den som har funderingar på vad som gäller i samband med första jobbet kan kontakta Vårdförbundet direkt. Det bättre att höra av sig innan man har skrivit på något avtal med arbetsgivaren.

– Det viktiga är att det står rätt i ditt avtal, det måste du vara väldigt noga med. Vi hjälper gärna till med det och du kan även kontakta din lokalavdelning, säger Susanne Björkman, en av rådgivarna på Vårdförbundet direkt.

När det handlar om lönen menar Susanne Björkman att man ska förhandla om att få sin sjuksköterskelön redan under introduktionen, det gäller också om man arbetar som undersköterska. Om det inte är möjligt ska en ny löneförhandling skrivas in i avtalet när den nya tjänsten börjar gälla.

Flera varianter

För några månader sedan berättade Vårdfokus om en annan variant av sjuksköterskeassistenter som ska testas på Sahlgrenska universitetssjukhuset i sommar. Sjukhuset annonserade efter studenter i termin fem på sjuksköterskeprogrammet som ville pröva att arbeta inom medicin, psykos- och beroendevården.  Avdelningar som det ofta är svårt att rekrytera till och arbetsgivaren vill locka nya sökande. Totalt utannonserades 15 tjänster inför sommaren och sex av dem är nu tillsatta enligt Matilda Eriksson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– De kommer att gå utöver grundbemanningen och arbetsgivaren ser det som en förmån för studenterna att få prova på jobbet på det här sättet, säger hon.

Merarbete för kolleger

Sjuksköterskeassistenterna kommer att få arbeta självständigt efter att de visat att de behärskar de uppgifter som finns på en lång checklista som de olika avdelningarna formulerat. Det handlar om sjuksköterskeuppgifter som till exempel kontroll av infarter, byte av dropp och ankomstsamtal.

Matilda Eriksson har sin tjänst inom psykiatrin och har varit med och tagit fram checklistan för psykosavdelningen.

– Vi hade hoppats att Vårdförbundet skulle ha fått vara mer delaktiga även inom de andra verksamheterna men så blev det inte.

Vårdförbundet hoppas nu att arbetsgivaren gör en ordentlig utvärdering efter den första sommaren med sjuksköterskeassistenter. Farhågor som de ser är att det kan komma att öka belastningen på de ordinarie sjuksköterskorna och att det i dagsläget är otydligt vad som kräver en formell delegering. 

Vårdförbundets tips till nyexaminerade

  • Tänk på att titta noggrant på vad som står i anställningsavtalet om du skriver på innan du fått din legitimation.
  • Om arbetsgivaren erbjuder dig anställning innan legitimeringen är klar borde du få ett introduktionsprogram tills dess att Socialstyrelsen har utfärdat legitimationen.
  • Om du har en sjuksköterskeexamen, men ännu inte fått din legitimation som sjuksköterska beviljad, har du samma behörighet som den som inte är legitimerad, exempelvis en undersköterska.
  • Detta innebär att det krävs delegering för att du ska kunna utföra medicinska arbetsuppgifter, exempelvis läkemedelshantering.
  • Rådgör med Vårdförbundet innan du skriver på ett avtal.

Källa: Vårdförbundet och Susanne Björkman

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida