nattarbete

Västmanland sänker nattarbetstiden kraftigt

Västmanland sänker nattarbetstiden kraftigt
Drägligare arbetstider för nattarbetare är ett bra steg mot bättre arbetsmiljö, tycker Vårdförbundet i Västmanland. Illustration: Istockphoto

I dag undertecknade Vårdförbundet och Region Västmanland ett avtal som gör att nattarbetande personal kan få sin arbetsvecka förkortad till strax över 30 timmar.

Under drygt ett års tid har akuten vid Västerås sjukhus haft ett pilotprojekt där cirka 15 sjuksköterskor och ett antal undersköterskor med rotationstjänstgöring haft förkortad arbetstid med bibehållen lön. Projektet var lyckosamt, deltagarna gav det tummen upp och uppgav även en förbätrad fysisk hälsa, bland annat vad gäller blodtryck.

Nu har Vårdförbundet i Västmanland och arbetsgivaren kommit överens om en omfattande utvidgning av den förkortade arbetstiden. I dag undertecknades ett lokalt arbetstidsavtal som är bättre än det centrala nattavtal som Vårdförbundet slöt i december med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

  • En arbetad natt ger en arbetstidsförkortning med fyra timmar och ett veckoarbetstidsmått på 34 timmar och 15 minuter (34,25). Som nattpass räknas minst tre timmars arbete mellan klockan 00 och 06.
  • Två arbetade nätter ger en arbetstidsförkortning på åtta timmar och ett veckoarbetstidsmått på 30 timmar och 15 minuter (30,25).
  • De som har ständig nattjänstgöring får ett arbetstidsmått på 32 timmar.
  • De som förstärker nattpassen mellan klockan 00 och 02 får två timmars reduktion.

Flera förändringar

– Det är väldigt glädjande och positivt för våra medlemmar. Vi har fått in återhämtningstiden i avtalet och vi har även fått arbetsgivaren att diskutera schemariktlinjer, vilket gör att vi kan påverka åt rätt håll. Det är a och o för att vi ska få en hållbar arbetsmiljö, säger Jani’ Stjernström, Vårdförbundets ordförande i Västmanland.

De nya schemariktlinjerna ligger utanför avtalet, men innebär bland annat att det så långt som möjligt ska vara elva timmars dygnsvila och att passen ska ha överlappande tider, så att det finns möjlighet till reflektion och kompetensutveckling.

– En viktig sak för oss är att avtalet saknar koppling till pengar. Man ska kunna göra lönekarriär samtidigt som man har hälsosamma arbetstider, man ska inte behöva offra sin hälsa för att få bättre betalt. Det är viktigt att separera de två sakerna, säger Jani’ Stjernström.

Tanken är att fler personer ska kunna dela på nattarbetet. Tidsreduktionen utgår därför ifrån antal gjorda pass, där det som högst går att komma ner i 30,25 timmar.

Vända negativ sprial

Bakgrunden till både pilotprojektet och det nya avtalet är att Västmanland haft en omfattande personalomsättning, vilket genererat mycket övertidsarbete och högre kostnader för hyrpersonal.

De nya arbetstidsmodellerna kommer att fasas in stegvis under 2017, med start inom den akuta verksamheten. Delvis beror det på att man inte vill riva upp lagda scheman. Men den största utmaningen är att det behövs mer personal för att arbetspassen ska gå ihop.

– Det kommer inledningsvis bli en svår prövning för arbetsgivaren, men det är nog övergående. Jag tror att de som varit på väg bort väljer att stanna, samtidigt som fler kommer att lockas hit, säger Jani’ Stjernström.

Den analysen delas av Mats Beskow, HR-direktör i Region Västmanland, som tillägger att den nya arbetstidsmodellen förhoppningsvis bidrar till att minska sjukfrånvarotalen.

– Enligt våra analyser behöver vi ungefär ytterligare 20 medarbetare för att systemet ska gå runt. Men om förändringen får de positiva hälsoeffekter som vi hoppas på så kan vi nog hämta hem en del internt, säger Mats Beskow.

Den nya arbetstidsmodellen bekostas delvis genom en avräkning på löneökningsutrymmet motsvarande 0,2 procentenheter.

En enhetlig lösning

– I dag har vi en spretig lösning. På våra kliniker finns det uppemot 15 olika lösningar. Det vill vi nu ersätta med en enhetlig modell som är bra för de allra flesta. Men för enstaka individer kan det kanske upplevas som att det blir sämre, säger Mats Beskow.

Han berättar att det avtal som undertecknades i dag är en del i ett långsiktigt arbete för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

– Nästa steg är att titta på karriärmodeller. Det ska både finnas möjligheter och löna sig att fördjupa sin kompetens, säger Mats Beskow.

Kommunerna säger nej

När det centrala avtalet slöts i december förra året fanns inte kommunerna med i överenskommelsen om kortare nattarbetstider, vilket väckte kritik bland medlemmarna. Vårdförbundet hoppades att de lokala avdelningarna skulle lyckas bättre med att övertala kommunerna och få med dem i lokala arbetstidsavtal. Men så blir det inte i Västmanland den här gången. Arbetstidsförkortningen gäller därför inte Vårdförbundets medlemsgrupper som jobbar natt i kommunerna. 

– Vi har påtalat att konkurrensen om personalen kommer öka när regionen förbättrar villkoren. Men kommunerna blundar för det och säger sig inte ha några rekryteringsproblem. Det tycker vi är en tragisk hållning, säger Jani’ Stjernström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida